Znak Moravského Krumlova

Celé Česko čte dětem aneb Škola naruby


Projekt na podporu čtení a pravidelné četby doma i ve školách ve spolupráci s Městskou knihovnou Moravský Krumlov. Každodenní čtení nebo předčítání je ta nejlepší investice, kterou rodiče mohou dát svým dětem –sdílený čas, sdílené emoce, sdílené zážitky. Dětem, kterým se pravidelně předčítá se formují čtecí návyky, zlepšuje se soustředění. Předčítání rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení, učí morálním hodnotám a vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Do projektu jsou zapojeny žáci druhých tříd z těchto škol:

ZŠ Ivančická Moravský Krumlov
ZŠ Klášterní nám. Mor. Krumlov
ZŠ Vedrovice
ZŠ Dolní Dubňany
ZŠ Bohutice
Městská knihovna Moravský Krumlov

Akcí Škola naruby se naše Městská knihovna zapojila do projektu Celé Česko čte dětem.

Touto akcí jsme oslovili základní místní i okolní školy a žáky druhých tříd, jejichž prostřednictvím se rodiče, prarodiče i další dospělí, kteří mají smysl pro humor a jsou ochotni věnovat dětem svůj čas, dozvěděli o jaký projekt vlastně jde. Vycházeli jsme ze skutečnosti, že děti si velice rády hrají na školu a připravili jsme pro ně deníčky. Do nich rodiče, sourozenci, prarodiče zapisovali, co svému dítěti četli a jak dlouho. A děti jim podepsaly, že je to pravda. Své zážitky z četby měly děti možnost vyjádřit formou obrázku nebo textu na volných stránkách deníčku, případně mohly děti dopsat i pochvalu či poznámku (např. "dnes maminka u čtení usínala").

Dojmy z přečtených knih si žáci mohli sdělovat na pravidelných schůzkách v knihovně, ty zajímavé doporučit ostatním a prostřednictvím knihovnic se také seznámit s novinkami na knižním trhu. V rámci projektu se také se konala i autorská čtení a literární pořady se spisovateli a ilustrátory.

Celé Česko čte dětem aneb Škola naruby

Knížka pro prvňáčka
Oba projekty jsme na naší škole uvítali. Doplnily naše školní a mimoškolní aktivity směřující k formování návyku čtení, učení se jazyku a myšlení, k rozvoji prosociálního chování, k rozvoji emoční inteligence…
Pro potřebu pravidelného čtení u dětí jsme se snažili a snažíme získat i podporu u rodičů…
Děti jsou motivováni ke čtení především společnými zážitky s osudy hrdinů v knížkách, těšením se a představováním, jak to bude dál, získáním malé odměny za přečtenou knihu (kamínek, knoflík, …), dramatickým a výtvarným ztvárněním části obsahu knihy, pohádky... , vytvářením si vlastních encyklopedií v případě naučných knížek, spoluprožíváním s rolemi hrdinů v každodenním školním životě – děti jsou po celý školní rok skřítky (3.,4, a 5. ročník) a hvězdáři (1. a 2. roč.)…
Společným cílem všech aktivit je, aby děti chodily do školy rády, aby vzdělávání bylo smysluplné, aby jednaly s respektem a úctou k druhému člověku a věcem, které je obklopují….

Seznam knih, které dosud prvňáci v tomto školním roce přečetli:
1. A. Lobel – Pan Sova
2. A. Lindgrenová – Já ještě nechci jít spát
3. P. Braunová – Kuba nechce číst
4. H. Doskočilová – Eliška a táta král
5. I. Březinová – Lentilka pro dědu Edu

Seznam knih, které přečetli doposud druháci v tomto školním roce:
O letadélku Káněti, Povídání o pejskovi a kočičce, Středa nám chutná, Dobrodružství veverky Zrzečky, Já, Baryk, Pohádky se zvířátky, Štěstí přijde v neděli, Honzíkova cesta, Babička na inzerát, Už sněží, už chumelí, Káťa a Škubánek, Mravenečkovo dobrodružství, Štaflík a Špagetka, Lískulka, Kuba Kubikula, Rákosníček, Makový mužíček, Mach a Šebestová, O víle Amálce a žabce Márynce, Hejásek a Jujdásek, Cyril a teniska, Naše máma je bosorka, Světlíčka a tmáni, Houpací pohádky, Rošťák Oliver, Dášenka čili život štěněte.

Z naučných knih jsme zpracovávali vlastní encyklopedii – P. Klušancev : Co vyprávěl dalekohled (1. a 2. roč.).
Kniha Kdo je kdo? nás motivovala k provázení společného vystoupení dětí mateřské a základní školy ke Dni matek.
Knihy Vítězslavy Klimtové – Lexikon ohrožených druhů strašidel provází 3. 4. a 5. ročník po celý rok…
Hráli jsme pohádky, básně - O Hrombuchdupovi, O všetečném andělíčkovi, O červené Karkulce, Tři králové, Loupežnickou pohádku, O Křemílku a Vochomůrkovi, O Makové panence, O dvanácti měsíčkách…
O dávných časech z minulosti našeho národa hráli 3., 4. a 5. roč. o Lechovi a Čechovi, o Horymírovi, o Krokových dcerách, o kněžně Libuši…
Zprávy o našich aktivitách najdete na našich webových stránkách školy.
Těšíme se na nově objevená kouzla a krásy našich dětských knih…

Božena Procházková, řed.
MŠ a ZŠ Vedrovice
Vedrovice 325
671 76 Olbramovice
tel. 515 337 311
www.zsvedrovice.cz
IČO: 709 981 59
e-mail : zsvedrovice@seznam.cz

Iniciátorka projektu Celé Česko čte dětem obdržela cenu za přínos knižní kultuře

8. června 2010

V Praze v Divadle Archa byly 3. června uděleny Nadací Českého literárního fondu výroční ceny za rok 2009 v pěti kategoriích – za literární tvorbu, za vědeckou literaturu, za přínos knižní kultuře, za tvorbu divadelní a filmovou. Výroční cenu Nadace Český literární fond za přínos knižní kultuře a konkrétně za návrh a realizaci projektu Celé Česko čte dětem získala Eva Katrušáková, iniciátorka celostátní kampaně na podporu emocionálního zdraví dětí.

Ocenění Evě Katrušákové předal profesor Jiří Trávníček, literární vědec a kritik, člen odborné poroty Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Jiří Trávníček o potřebnosti čtení dětem řekl: „Když sedíme u dětské postýlky s rozevřenou knihou, jsme za tuto dobu schopni vrátit se k sobě samým. Oněch dvacet minut je chvílí, kdy obdarováváme, a současně jsme obdarováváni. Je to chvíle sdílení, kdy – jak asi všichni víme –, nejde ani tak o to, co svým dětem čteme, ale že jim čteme, ba že jsme pospolu, že jsme si blízko a jsme tady jenom sami pro sebe. Nic dalšího netřeba. Jsme šťastni tím, že činíme šťastnými druhé, naše nejbližší.“

Cílem kampaně Celé Česko čte dětem je přiblížit rodičům a jejich dětem důležitost čtení a společného sdílení času. „Nejde jenom o společné čtení, ale také o navázání pevnějšího pouta mezi dětmi a rodiči, o chvíli souznění a pospolitosti za pomoci světa fantazie a představ, které se ukrývají v knižních dobrodružstvích,“ řekla o poslání projektu oceněná Eva Katrušáková.

Kontaktní osoba:
Celé Česko čte dětem, o.p. s.
Mgr. Eva Katrušáková,
GSM: +420 774 782 192,
katrusakova@ctemedetem.cz