Znak Moravského Krumlova

Městská knihovna - Den otevřených dveří úterý 9. března 2010

V úterý jsme se na základě letáku, který pravidelně přichází do naší školy, vydali na zajímav ou akci Den otevřených dveří v Městské knihovně v Moravském Krumlově.  Při příchodu nás uvítaly paní knihovnice a pozvaly nás na prohlídku loutek paní výtvarnice Vítězslavy Klimtové. Po místnosti byly vystaveny různé pohádkové postavičky, nad hlavami nám pak na provázku visely lístečky s vysvětlivkami a popisky ke každé z nich. Děti si mohly prohlédnout i knížky, z nichž některé z nich byly za výhodné ceny na prodej. Děvčata vyššího ročníku se začetly tak, že jsme je skoro nemohly dostat zpět do školy...:-). Spolu se svými žáky jsme zapsali poděkování do Knihy návštěv. U pultíku jsme dostali přihlašovací formuláře, výhod ou Dne otevřených dveří je totiž to, že si děti moh ou pořídit zdarma průkazku k vypůjčování knížek. Chtěla bych tímto poděkovat za velmi milé jednání a příjemnou atmosféru.

Třída I. Z
ZŠ Ivančická 218, Moravský Krumlov


V rámci plnění našeho výchovně-vzdělávacího projektu "Koulení pohádkovým klubíčkem" a Měsíce knihy jsme ve čtvrtek 18.3. navštívili s dětmi z naší mateřské školy ve Vedrovicích knihovnu v Moravském Krumlově. Byli jsme s úsměvem přivítáni a paní knihovnice společně s maňáskem děti seznámila s prostředím knihovny. Děti pozorně poslouchaly, prohlédly si spoustu knížek, odpovídaly na různé otázky a samy s paní knihovnicí diskutovaly o knížkách. Doufejme, že je zájem o knihy a čtení neopustí ani v pozdějším věku. Na závěr na děti čekalo překvapení - prohlédly si výstavu loutek spisovatelky a malířky Vítězslavy Klimtové - "Potulná pohádková země".Domů si odnesly omalovánky strašidýlek a hezký zážitek.

Děkujeme! Eva Vorlová, učitelka MŠ Vedrovice

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna