Znak Moravského Krumlova

Odkaz Jana Evangelisty-literární kavárna 1.3.2010

Víte, že v knihovně je prvním jarním dnem 1. březen? Začíná Měsíc knihy a čtenářů, který je již tradičně zahájen Literární kavárnou.
Sluníčko svítilo, nebe bylo bez mráčku a vítr vysoušel četné kaluže z tajícího sněhu. Je to neuvěřitelné, ale Literární kavárnu jsme měli možnost navštívit už po dvaadvacáté! Jako vždy se židlí téměř nedostávalo, na stolcích voněla káva a koláčky. Tentokrát bylo téma trochu neliterární: Odkaz Jana Evangelisty. S životem a dílem českého přírodovědce, lékaře, filozofa, organizátora vědeckého a kulturního života i národního buditele J. E. Purkyně nás poutavým způsobem seznámila Mgr. Eva Kopčilová. Nad mnoha zajímavými detaily, o kterých se běžně nedozvíte, jsme museli žasnout. Český vědec 19. století svou širokou všestranností určitě patřil k nejvýznamnějším v Evropě.

Dodnes jsou po něm pojmenovány termíny – Purkyňova vlákna, Purkyňovy buňky, Purkyňovy obrázky, Purkyňův jev, atd.
Navíc jsme byli seznámeni s jeho osobním životem i s životy jeho synů, především nejmladším synem Karlem, který patří k výrazným českým malířům. Takže Měsíc čtenářů byl úspěšně zahájen a věříme, že takto se bude dařit i dalším početným akcím knihovny v březnu.

Libuše Prosecká

Více na http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Evangelista_Purkyně

Moravsk? Krumlov knihovna
Moravsk? Krumlov knihovna
Moravsk? Krumlov knihovna
Moravsk? Krumlov knihovna
Moravsk? Krumlov knihovna
Moravsk? Krumlov knihovna
Moravsk? Krumlov knihovna
Moravsk? Krumlov knihovna
Moravsk? Krumlov knihovna
Moravsk? Krumlov knihovna
Moravsk? Krumlov knihovna