Znak Moravského Krumlova

Literární kavárna o K. H. Máchovi 4.10.2010

Více na http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Hynek_Mácha
Stránka Máj, lásky čas (www.mlp.cz/maj)
Plakát (doc)

PODZIMNÍ LITERÁRNÍ KAVÁRNA

Městská knihovna v Moravském Krumlově připravila 4. října 2010 odpoledne pro milovníky krásné literatury oblíbenou Literární kavárničku. Přednášející byla opět obětavá paní učitelka Eva Kopčilová, která nezaměnitelným způsobem přítomné seznámila s životem a literárním dílem našeho významného básníka Karla Hynka Máchy. Paní učitelka vybraným slovem přiblížila schopnost básníka probouzet v nás obdiv ke všemu krásnému a ušlechtilému. Mácha však za své umění nesklízel vždy jen chválu, více bylo tvrdé kritiky než zaslouženého uznání. Z knihovny jsme toho dne odcházeli obohaceni o nová poznání naší krásné literatury.

L. Slouková

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna