Znak Moravského Krumlova

Podzim-literární a výtvarné dílničky

Podzim

Ve čtvrtek 18. 11. 2010 se naše třída I. Z.(1. - 5. ročník základní školy praktické) vypravila společně II. třídou naší školy do Městské knihovny v Moravském Krumlově na exkurzi s názvem Podzim. Tato akce byla pořádaná v rámci projektu Celé Česko čte dětem aneb Škola naruby pro II. třídy základních škol.

Paní knihovnice děti po příchodu usadila v zadní místnosti knihovny, kde se děti rozmístily na koberci. Poté plnily rozličné úkoly spojené s tématem podzimu - poznávaly přírodniny, rozpomínaly se na svátky v tomto ročním období, hledaly dvojice lístečků a odpovídaly na různorodé otázky. Také si poslechly úryvek z knížky Dětem od Josefa Lady.

Nemohu opomenout výtvarné dílničky, jež byly s touto exkurzí spojeny. Žáčci si mohli vytvořit své ovoce - k vytvoření ovoce z kousíčků krepového papíru bylo mnohdy potřeba značného úsilí a trpělivosti, ale nakonec se vše zdárně podařilo. Ti, kteří byli rychlejší, si mohli vyplnit i tematický list.

Součástí této návštěvy bylo i předání Čtenářských deníčků, do kterých si děti společně s rodiči, sourozenci, příbuznými nebo i sami, mohou vpisovat názvy knih, jež si přečtou. Jako bonus byly dětem rozdány roztomilé záložky.

Mnohokrát děkujeme za příjemně strávené dopoledne, při kterém se děti rozhodně nenudily a osvěžily si zajímavou formou své vědomosti.

L. Spourová, uč.ZŠ Ivančická

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna