Znak Moravského Krumlova

Slavnostní pasování aneb Knížka pro prvňáčka 21.-22.6.

V úterý 22.6. se naše 1. třída zúčastnila slavnostního pasování na čtenáře, uspořádaného Městk ou knihovn ou v Moravském Krumlově. Pro 17 prvňáčků to byl velmi příjemný zážitek a děti se už těší na půjčování zajímavých knížek.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Zdraví Hana Soukalová tř.uč. Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo

Dobrý den!
Děkujeme Vám za zpestření výuky čtení v naší třídě. Děti si s nadšením ještě dlouho po Vašem odchodu vyprávěly, jak probíhalo jejich pasování na čtenáře. Využili jsme hned knihy Legrační dům ke společné četbě. Víte, co zajímalo děti nejvíce? Kdy za námi opět přijedete.
Děkujeme a již dnes se těšíme na další akce v novém školním roce.

Žáci 1. třídy ZŠ v Olbramovicích
Šidlová Dana, tř. uč.


SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ

V pondělí 21. června se uskutečnilo slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Knihovnice z Městské knihovny Moravský Krumlov v tento den pasovaly žáky prvních tříd ZŠ v Bohuticích, Dolních Dubňanech, Olbramovicích, Rybníkách, Vedrovicích a Vémyslicích. Slavnostní pasování prvňáčků pokračovalo i v úterý 22. června v zasedací místnosti Městského úřadu Moravský Krumlov. Pasování se zúčastnil místostarosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina, který žáky ZŠ Ivančická a ZŠ Klášterní pasoval na čtenáře.

Městská knihovna Moravský Krumlov se zapojila do projektu Národní pedagogické knihovny: „Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka.“ Cílem projektu bylo podpořit rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky a vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě, který je rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti během celé školní docházky i pro pozdější uplatnění v životě. Vznikla tak vzájemná spolupráce knihovny se dvěma místními a se šesti okolními školami, jejímž vyvrcholením bylo slavnostní pasování na čtenáře a předání knihy Jiřího Kahouna: „Legrační dům“ 110 žákům 1. tříd ZŠ zúčastněným v rámci tohoto neobvyklého projektu.

Po kulturním vystoupení žáků 2. třídy ZŠ Klášterní a po přečtení pasovacího slibu, následovalo pasování s podpisy čtenářů na pasovací listinu. Malí čtenáři obdrželi za svou půlroční snahu a vytrvalost nejen knížku na prázdniny, ale i krásnou záložku do knihy a sladkou odměnu v podobě zmrzliny, kterou sponzoroval Hotel Epopej.

Poděkování patří především paní Hutařové z Národní pedagogické knihovny za krásné knížky. Těšíme se také na další spolupráci se školami i v příštím školním roce.

za MěK Moravský Krumlov Martina Nováková

Pasovací slib
„Slibujeme ve jménu všech krásných
knížek – pohádek, příběhů a básniček,
že se budeme vždy chovat jako správní čtenáři.
Budeme knížky opatrovat
jako nejvzácnější poklady, chovat se k nim vždy opatrně
a s největší úctou a budeme je mít rádi.
To slibujeme !“


Milí prvňáčci

není to tak dávno, co jste se přišli poprvé podívat do naší knihovny.

Určitě si vzpomenete na skřítka Knihomůlka a na obrázkové knížky, z kterých jste tenkrát poznali jen pár velkých písmen.

Končí váš první školní rok během kterého jste se naučili číst, psát i počítat. Naučit se číst, to není jen tak, to chce velký kus práce a vytrvalosti. Ale je to také obrovská výhoda – nyní už se můžete vydat sami do knihovny s vlastní legitimací, vypůjčit si všechno, co vás zajímá, číst si, kdy se vám zachce a dokonce i předčítat mladším sourozencům. Přejeme vám, aby se knížky staly vašimi dobrými kamarády a společníky. V naší knihovně jich na vás čeká přes 5000 a to je pořádná hromada!

A protože víme, jak máte rádi knížky, budeme vás nyní pasovat na čtenáře. Stačí jen vyslovit slavnostní slib:

Slibujeme ve jménu všech krásných
knížek – pohádek, příběhů a básniček,
že se budeme vždy chovat jako správní čtenáři.
Budeme knížky opatrovat
jako nejvzácnější poklady, chovat se k nim vždy opatrně a s největší úctou a budeme je mít rádi.
„ To slibujeme ! „

A nyní už jste se stali malými čtenáři, my vám slibujeme, že vám budeme při výběru knížek pomáhat a moc se na vás těšíme
vaše knihovnice z Městské knihovny Moravský Krumlov

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna