Znak Moravského Krumlova

Slepotou život nekončí…

Den otevřených dveří TyfloCentra v Moravském Krumlově 2010

Především pro veřejnost a studenty připravilo TyfloCentrum v Moravském Krumlově, již třetí ročník Dne otevřených dveří. Uskutečnil se v pátek 12. listopadu 2010 v prostorách Městské knihovny. Hlavním záměrem bylo informovat návštěvníky o životě lidí se zrakovým postižením a službách, které jim TyfloCentrum poskytuje.

Celé dopoledne bylo věnováno programu pro studenty moravskokrumlovských základních škol a gymnázia, odpoledne pak byla akce otevřena pro veřejnost.

Studenti si nejprve poslechli besedu o tom, jak zrakově postižení lidé žijí, jaké používají pomůcky i o tom, jak mohou nevidomému pomoci. Poté pro mě byli připraveny čtyři stanoviště, u kterých si mohli vyzkoušet jednotlivé dovednosti, které nevidomý člověk musí zvládat každý den. Studenti pro autentičnost zážitku dostali na oči klapky. Vyzkoušeli si chůzi s bílou holí, zahráli si speciálně upravené hry pro nevidomé, podívali se jak funguje ozvučený notebook a jak na něm nevidomí pracují. K dispozici bylo i velké množství dalších pomůcek, s kterými studenti také pracovali, např. indikátor světla a barev, ozvučený teploměr, indikátor hladiny, mluvící hodinky, ale i jednoduché pomůcky do domácnosti, které nevidomí používají při práci v kuchyni. Studenti odcházeli plni dojmů, nových zážitků a zkušeností.

Po celou dobu Dne otevřených dveří byly návštěvníkům k dispozici dvě pracovnice a také jedna nevidomá klientka. A všichni ochotně odpovídali na dotazy nejen ohledně života lidí se zrakovým postižením, ale také o službách, které TyfloCentrum svým klientům nabízí v oblasti poradenství, volnočasových aktivit a asistencí.      

Celkem navštívilo Den otevřených dveří asi 140 lidí a úspěšně jsme tak navázali na tradici předchozích ročníků. Náš dík patří dvěma dobrovolnicích z moravskokrumlovského gymnázia a také pracovnicím Městské knihovny za pomoc při organizaci akce.

Eva Indrová
TyfloCentrum Brno, o.p.s.,
regionální pracoviště Znojmo


Den otevřených dveří TyfloCentra v knihovně

„Nejvíce mě zaujal rozpoznávač barev, třídič papírových bankovek a Braillovo písmo. Mohli jsme si na chvíli vyzkoušet, jaké to je být slepými, a nebylo to moc příjemné – stále někoho potřebovat, abychom se někam dostali nebo něco udělali. Ukázali nám speciální počítač, obrovskou kalkulačku a hole pro chůzi. Přednáška se mně i celé třídě moc líbila, odcházeli jsme nadšení a s novými poznatky.“
Martina Kašpárková, 9. B, ZŠ Klášterní

„Na besedě mě zaujala ochota lidí, kteří se snaží pomáhat zrakově postiženým, i různé vymoženosti, které jim aspoň trochu ulehčí život.“
Nikola Růžičková, 9. B, ZŠ Klášterní

„Jelikož bych tohle povolání chtěla v budoucnu dělat, líbila se mi beseda moc. Velice mě překvapila cena programu do počítače, aby s ním mohli zrakově postižení pracovat. Netušila jsem ani, že v MK takové centrum vůbec je. Někdy bych se chtěla i pokusit tam zajít a zkusit nějakou pomoc… Abych věděla, co mě v budoucnu čeká.“
Veronika Tauvinklová, 9. A, ZŠ Klášterní

„Došla jsem k závěru: Být nevidomý je těžší, než si myslíme. Existuje spousta pomůcek pro takto postižené, ale je to finančně náročné. Pro představu – slepecký pes stojí kolem 250.000 Kč. Absolvuje velmi náročný výcvik a musí se postiženému obětovat. Asi bych na to, abych pracovala s nevidomými, neměla.“
Darja Kočárová, 9. A, ZŠ Klášterní

„Zaujaly mě předměty, které zrakově postižení lidé potřebují k normálnímu životu. Já bych toto postižení opravdu mít nechtěla a obdivuji všechny, kdo to zvládají.“
Pavla Husáková, 9. C, ZŠ Klášterní


Návštěva Tyflocentra

V pátek 12. 11. se naše třída vydala do Městské knihovny Mor. Krumlov na Den otevřených dveří TyfloCentra aneb Nevidím a nestydím se.
Návštěva byla zahájena přednáškou, při které nám ukázali pomůcky pro nevidomé. Nejvíc mě zaujalo vyprávění  o slepeckých psech. Překvapilo mě, že cena tohoto psa je od 180 000 Kč.

V další místnosti jsme si mohli prohlédnout a vyzkoušet šachy a hru Člověče, nezlob se pro nevidomé. Jedna slečna nám také ukázala, jak se pracuje s notebookem, který je speciálně upravený pro slepé. Na chodbě jsme si vyzkoušeli, jaké je to být slepý. Jeden ze dvojice měl na očích pásku a v ruce slepeckou hůl  a druhý ho vedl za ruku. Bylo to velmi těžké.
Tato návštěva mě velmi zaujala a jsem rád, že jsem si mohl na vlastní kůži vyzkoušet, jaký mají nevidomí život.

Radek Hrůza, 6.tř. ZŠ Ivančická


BESEDA O NEVIDOMÝCH

12.11.2010 se žáci šesté třídy zúčastnili besedy „Jak pomáhat nevidomým“. Po druhé vyučovací hodině se celá třída vydala do Městské knihovny v Moravském Krumlově.

Když jsme vešli do knihovny, přivítala nás paní z TyfloCentra a hned nám šla ukázat některé pomůcky pro nevidomé. Za chvíli dorazila devátá třída z Klášterní a beseda začala. Zástupkyně TyfloCentra nám začala vykládat o způsobu života nevidomých a o pomůckách , které p ou žívají. Nevidomí čt ou prostřednictvím tzv. Braillova písma, toto písmo se čte hmatem. Líbilo se mi, že nevidomí  dokáží pracovat s počítačem, který je pro ně speciálně upraven – zvukem. K orientaci tito lidé potřebují slepeck ou hůl nebo vodicího psa. Vodicí psi se musí trénovat přibližně dva roky, aby dokázali povely, orientaci ve městě a také chránit své majitele. Na konci besedy jsme si mohli vyzk ou šet různé pomůcky.

Bylo to hodně zajímavé a poučné vyprávění.

Dominika Hájková., 6.tř ZŠ Ivančická


Den otevřených dveří v TyfloCentru

Žijí mezi námi lidé, kteří jsou postiženi nějakou vadou. Obdivuji se, jak se umí orientovat mezi námi.

Naše třída se zúčastnila besedy Jak pomáhat nevidomým. Tyflo vada je jedna z nejtěžších. Se zájmem jsme si prohlédli pomůcky, které usnadňují takto postiženým lidem orientaci. Nejvíce mě zaujal počítač, který reagoval na dotyk mluveným slovem. Zajímavé bylo rozpoznávání hodin, barev a používání dotykového Braillova písma. Poučné bylo i vyprávění o výcviku a používání vodicích psů. Tito jsou největší zvířecí pomocníci nevidomých. Nejčastěji to bývají labradoři a němečtí ovčáci. I v Moravském Krumlově potkávám jednu nevidomou paní s německým ovčákem.

Nevidomé občany se snažíme přijímat do naší společnosti a nepřipomínáme jim jejich vadu. Tím jim nejvíc pomůžeme.

Robin Široký, 6.tř. ZŠ Ivančická

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna