Znak Moravského Krumlova

Svět skřítků, víl a strašidýlek V. Klimtové

Od 2.  do  30. dubnaSvět skřítků, víl a strašidýlek V. Klimtové - výstava výtvarných prací dětí místních i okolních MŠ a žáků I. stupně ZŠ v rámci Mezinárodního dne dětské knihy a Světového dne knihy -nainstalována ve studovně knihovny

www.pohadkovazeme.info

Světový den knihy

Magnesi LiteraUNESCO již v 15. ročníku vyhlašuje 23. duben jako Světový den knihy a autorských práv a snaží se různými aktivitami podporovat čtení v souvislosti s ochranou duševního vlastnictví autorů http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=5125&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. Úspěch Světového dne knihy a autorských práv závisí především na spolupráci zúčastněných stran - autorů, vydavatelů, učitelů, knihovníků, veřejných a soukromých institucí, humanitárních nevládních organizací atd. Letošní ročník Světového dne knihy a autorských práv 2010 je slaven v rámci Mezinárodního roku pro sbližování kultur http://www.unesco.org/en/rapprochement-of-cultures/ a v Česku http://www.mkcr.cz/cz/tiskovy-servis/mezinarodni-rok-sblizovani-kultur-46212/

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna