Znak Moravského Krumlova

Týden knihoven 4.-8. října 2010

TÝDEN KNIHOVEN

Druhý říjnový týden probíhá každoročně ve většině knihoven naší republiky řada akcí. Nejinak tomu bylo i v naší městské knihovně Moravský Krumlov. V pondělí 4. října byl Týden knihoven již tradičně zahájen Literární kavárnou tentokrát pojednávající o významném českém básníkovi a prozaikovi Karlu Hynku Máchovi. Paní Eva Kopčilová přiblížila návštěvníkům nelehkou životní i profesní dráhu tohoto představitele českého romantismu, u kterého si v letošním roce připomínáme 200. výročí od jeho narození.

Den otevřených dveří v úterý 5. října byl opět rekordním dnem v počtu nových čtenářů. Knihovnu navštívilo 256 občanů a zaregistrovalo se 55 nových čtenářů, kteří využili nejednu z výhod- registrace v knihovně zdarma, bezplatný přístup na internet nebo bezplatné zarezervování knih. Na své si přišli i již dříve zaregistrovaní čtenáři - někteří využili prominutí poplatků, jiní zhlédli prodejní výstavu knih z nakladatelství Egmont pro děti a mládež a zakoupili tak „vánoční dárek“ s 20% slevou. Pro velký zájem je prodejní výstava prodloužena do konce listopadu.

Pro školy byly připraveny od středy 6. října exkurze do knihovny, které využili učitelé mateřských, základních i středních škol.

Ve čtvrtek 7. října se konala dvě autorská čtení spisovatele Lubomíra Müllera pro žáky II. stupně základních škol, studenty SOŠ a gymnázia. Setkala se s velkým ohlasem, jelikož téma lásky, vzájemných vztahů i šikany není v dnešní době ojedinělý. Autorovo odpolední čtení pro seniory z knihy „Schody do nebeského pokoje“ pokračovalo na Domě s pečovatelskou službou a v galerii Knížecí dům bylo pak večerní autorské čtení doplněno prodejem knih a autogramiádou .   

Týden knihoven byl ukončen v pátek 8. října autorským čtením z knihy „Jak se rodí bráškové“ pro žáky I. stupně základních škol.

Beseda se spisovatelkou Jaroslavou Paštikovou byla spojená se čtením ze stejnojmenné knihy. Autorka předčítala dětem vybrané kapitoly a pak proběhla spontánní diskuse plná otázek a odpovědí. Život dítěte není jen radost a pohoda, ale i smutek, strach, žárlivost, stesk, osamělost, nepochopení – situace, které těžko zvládá i dospělý.

Veškeré akce k Týdnu knihoven byly připraveny tak, aby si z nich mohly vybrat všechny věkové kategorie našich občanů, a jejich zájem, nás - pracovnice knihovny - velice potěšil. Poděkování patří i kolegyním, které perfektně zvládaly nápor čtenářů u výpůjčního pultu a s milým úsměvem odpovídaly na spoustu dotazů.

Martina Nováková, vedoucí knihovny

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna