Znak Moravského Krumlova

Vánoční čtení a koledování na DPS

V úterý 21. prosince v předvánočním čase Městská knihovna Moravský Krumlov pod vedením vedoucí paní Novákové spolu s ostatními pracovníky knihovny a žáky základní školy uspořádala pro seniory DPS Moravský Krumlov „Vánoční pásmo“. Program byl zpestřen přednáškou básně Jaroslava Vrchlického „Vánoce“ a dalších. Nad očekávání pozorně jsme si vyslechli též vzpomínky z dětství spisovatele pana Nepila a mnozí z nás si rovněž připomněli vlastní dětství.

Po krásném programu s pohlazením na duši a s vánočně navozenou náladou jsme toto posezení ukončili společně zazpívanou koledou „Narodil se Kristus Pán“.

Městské knihovně touto cestou jménem všech přítomných z DPS srdečně děkuji

Jašová Helena


Vánoce, Vánoce,
zavoní jehličí, napadne sníh,
jsou Vánoce!

Letos již třetím rokem ve svatém týdnu před Štědrým dnem přišly zaměstnankyně městské  knihovny a žáci ZŠ Klášterní navodit vánoční náladu do zařízení pro důchodce DPS Moravský Krumlov.

Na začátku programu bylo pohoštění s tradičním punčem. V programu hráli žáci ZŠ na kytaru a housle vánoční koledy. Pracovnice knihovny četly milé vánoční vzpomínání spisovatele p. Františka Nepila, při kterém se krásně vzpomínalo na naše mladší léta. Spokojenost byla všeobecná. Nakonec jsme si všichni společně zazpívali vánoční koledy, popřáli klidné vánoční svátky – a velice neradi a pomalu se rozcházeli, jak se nám program líbil!

Všem organizátorům a účinkujícím moc děkují spokojení důchodci z DPS Moravský Krumlov.

Němečková

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna