Znak Moravského Krumlova

Vánoční kavárna 6.12. 2010

Milý Ježíšku...

Literární kavárny mají v Moravském Krumlově již dlouholetou tradici. Pracovnice Městské knihovny pravidelně zásobují dychtivé čtenáře a vůbec všechny literatury lačné lidičky nádhernými přednáškami v daném stylu a přenáší tak posluchače aspoň na chvíli do různých světů umělců. To vše především díky precizní přípravě a přednesu paní Mgr. Evy Kopčilové, která vnukla těmto literárním kavárnám naprosto specifickou, rozuměj nádhernou, atmosféru.

Poslední literární kavárna však přece jen nabízela trochu víc, a to po všech stránkách. Už název napovídal, že se jedná o přesně vymezené téma, které nám v tomto období začíná zalézat pod kůži čím dál víc. Paní Mgr. Kopčilová tentokrát sestavila menu z několika chodů: po jejím úvodním svátečním  slově přednesli pásmo koled žáci ZŠ a poté byly přečteny dopisy Ježíškovi ústy Radmily Dvořákové, Martiny Novákové a Ireny Záviškové, tedy ústy samotných knihovnic. Dopisy napsal František Nepil a je nasnadě, že to byly dopisy k pohlazení. Mezi jednotlivými dopisy pak zazněly další koledy, tentokrát zahrané na kytaru a housle – taktéž v podání žáků ZŠ.    

Závěrečné vánoční poselství Evy Kopčilové pak uzavíralo kavárničku, která voněla pohodou, punčem a vánočním cukrovím. Publikum však i po ukončení programu zůstalo v kulisách puštěných koled a v nastolené náladě.

Bořivoj Švéda, ředitel MěKS

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna