Znak Moravského Krumlova

Vánoční literární a výtvarné dílničky

Městská knihovna Moravský Krumlov v rámci projektu Celé Česko čte dětem připravila v průběhu měsíce prosince pro žáky I. stupně základních škol literární a výtvarné dílničky na téma  Vánoce. Žáci se zajímavým způsobem seznámili s tradicemi a zvyky daného období, dozvěděli se jak se slaví Vánoce ve světě, formou soutěží  plnili rozmanité úkoly a na závěr si vyrobili betlém.  Nechyběla ani četba z knihy Josefa Lady Dětem a Dagmar Šottnerové s příběhem o narození Ježíška.

Za MěK  M. Nováková

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna