Znak Moravského Krumlova

Čtení a malování A. Dudka pro děti

Ve středu 2. března pořádala Městská knihovna Moravský Krumlov besedu se spisovatelem a ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem nazvanou: „Čtení a malování pro děti aneb Jak vzniká kniha“. Tohoto interaktivního pořadu nejprodávanějšího českého ilustrátora dětských knih Adolfa Dudka se zúčastnilo 125 žáků I. stupně ZŠ. Žáci se zábavným způsobem přiměřeným jejich věku seznámili se skutečným ilustrátorem a jeho prací od inspirace po vznik celé knihy. Vyzkoušeli si, jak snadno si mohou cokoli namalovat a dozvěděli se, jak vzniká moderní dětská kniha. Ilustrátor žáky seznámil se základními malířskými technikami a pomůckami. Předváděl různé typy knih od klasických ilustrovaných, přes knihy interaktivní, vybavené prostorovými obrázky nebo i zvukem. Po besedě následoval prodej autorových knih s autogramiádou. Knihy tohoto autora jsme zapůjčili do tříd, aby se žáci seznámili s autorovou tvorbou a připravili si otázky. V dubnu bude v knihovně nainstalována výstava výtvarných prací žáků jako zpětná reakce na tento pořad.

Za MěK Martina Nováková


Beseda se spisovatelem a ilustrátorem Adolfem Dudkem

Ve středu 2. března 2011 jsme se těšili na setkání se spisovatelem a ilustrátorem Adolfem Dudkem…Věděli jsme, že Adolf Dudek kreslí převážně pro děti a že namaloval spoustu obrázků do knih a časopisů, omalovánek, pohlednic, obalů na CD…Ocenili jsme, že získal titul „Nejprodávanějšího ilustrátora dětských knih“ za prodaných 3 miliónů knížek. Přiblížil nám svoji práci a vyprávěl nám, jak vzniká dětská kniha. Zahráli jsme si na malíře a ukázal nám, že kreslit může v podstatě každý, kdo zvládne nakreslit kruh, čtverec, obdélník a trojúhelník… A vzkaz od pana spisovatele? Nebojme se malovat a kreslit pro radost si může úplně každý!!!

Žáci ZŠ Vedrovice


Plakát
Více na www.adolfdudek.cz.

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna