Znak Moravského Krumlova

Den dětské knihy

Vážení milovníci knih...

Ani se to nezdá, ale je tomu již pět let, kdy byl Sekcí veřejných knihoven SKIP a předsednictvem VV SKIP vyhlášen Den pro dětskou knihu. Letošní Den připadá na 26.11.2011. Stejně jako Noc s Andersenem, je pro mnoho knihoven i „Den pro dětskou knihu“, součástí oslav dětského čtenářství. Jsem přesvědčena, že kniha je pro děti stále důležitá, protože rozvíjí fantazii. Stále se diskutuje o tom, že děti nečtou...ano, ale jak se mluví o dětech, které čtou ? Měli bychom si i toto uvědomit.
Hlavně díky nim oslavujeme čtenářství.

V. Kubšová, MěK Děčín

26. listopadu 2011 se uskutečnil ve 100 veřejných knihovnách DEN PRO DĚTSKOU KNIHU. Je věnován propagaci knih pro děti a čtení. I naše moravskokrumlovská knihovna se připojila k tomuto Dni. Ve studovně naší knihovny byla během měsíce listopadu nainstalována výstava výrobků - malých knížek vzorníků papíru. Vyrobili je žáci 5. třídy ZŠ Ivančická p. učitelky Štěpánové jako zpětnou vazbu na předcházející pořad Kniha a knižní vazba. V návaznosti na tento den se uskutečnila i exkurze žáků ZŠ Klášterní p. uč. Břendové. Žáci třetí třídy se seznámili s oddělením pro děti, s řazením knih a naučili se vyhledávat knihy podle barevného označení. Dozvěděli se také jak vzniká kniha a jak se k ní máme chovat.

Za MěK Martina Nováková

den-pro-detskou-knihu.jpg Plakát


Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna