Znak Moravského Krumlova

Den otevřených dveří 22. 3. 2011

V rámci Měsíce března - Měsíce knihy a čtenářů proběhl v Městské knihovně Moravský Krumlov v úterý 22. března Den otevřených dveří. Tento den byl opět rekordním dnem v počtu nových čtenářů. Knihovnu si prohlédlo 274 návštěvníků a zaregistrovalo se 31 nových čtenářů z řad dětí i dospělých. Někteří ihned využili jednu z výhod registrace v knihovně – bezplatný přístup na Internet. Všechna oddělení knihovny se oblékla „do jarního“ a v dětském oddělení byla pro děti připravena velikonoční soutěž s luštěním tajenky. Úspěšní luštitelé dostali malou sladkou odměnu. Na své si přišli i již dříve zaregistrovaní čtenáři - někteří využili prominutí poplatků za rezervace knih a případné upomínky, jiní vyplnili anketní lístky na čtenářskou soutěž Magnesia Litera 2010 o nejoblíbenější českou knihu vydanou v loňském roce. Celý den probíhaly v knihovně exkurze dětí, žáků a studentů z mateřských, základních i středních škol, kteří využili i zpřístupnění skladových oddělení.

Za Městskou knihovnu Mor. Krumlov M. Nováková


Plakát - Den otevřených dveří

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna