Znak Moravského Krumlova

Předvánoční poetické čtení a koledování na DPS

Vánoce na DPS

Stalo se již velmi pěknou tradicí, že nám seniorům z Domu s pečovatelskou službou i z okolí v době předvánoční, připravují děvčata z Městské knihovny Moravský Krumlov pořad, který nám zpestří dobu adventní. Letos to bylo pásmo povídek a vzpomínek našich klasiků - bratrů Mánesových, Václava Kosmáka a Marie Kubátové zpestřené recitací veršů Jaroslava Seiferta. Vyslechli jsme si také rozjímavé adventní zamyšlení a zajímavé vyprávění o vzniku slavné Vánoční písně Tichá noc. Pořad byl proložen společným zpěvem - na stolcích jsme měli připraveny texty koled, které jsme si mohli s hudebním doprovodem sourozenců Záviškových zazpívat, včetně již výše zmíněné Tiché noci. Pořad byl zakončen Vánočním kvízem, jehož výherkyně získala odměnu. Nakonec dostali všichni návštěvníci malý dárek – sněhuláky, které vyrobily děti ze školní družiny při ZŠ Klášterní. K výborné atmosféře přispělo i pohoštění připravené knihovnou. Na další shledání v příštím roce se opět těšíme.

Za seniory DPS Josef Schnabl

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna