Znak Moravského Krumlova

Svět zrakově postižených

Den otevřených dveří TyfloCentra aneb Nevidím a nestydím se

Tak zněl podtitul Dne otevřených dveří TyfloCentra v Moravském Krumlově. Naše klienty, studenty i širokou veřejnost jsme pozvali v pátek 25. listopadu do prostor Městské knihovny v Moravském Krumlově, abychom jim přiblížili život lidí se zrakovým postižením a to, jak jim mohou služby TyfloCentra pomoci.

V půl deváté jsme zahájili první besedy, které si během celého dne přišlo poslechnout množství žáků a studentů z obou základních škol a gymnázia v Moravském Krumlově, přivítali jsme i děti ze základní školy z Olbramovic. Při povídání jsme se zaměřili na to, jak se žije lidem se zrakovým postižením, jak pomoci nevidomému, a které pomůcky ulehčují těžce zrakově postiženým orientovat se nejen v domácnosti, ale i v běžném terénu venku.

Pro návštěvníky jsme tedy v prostorách knihovny připravili: výstavku pomůcek pro nevidomé a slabozraké, možnost vyzkoušet si chůzi s bílou holí, hry pro nevidomé a slabozraké, informační letáky, ukázku práce s ozvučenými elektronickými pomůckami – počítačem a mobilním telefonem. Návštěvníky ale nejvíc zaujali brýle, které simulovali jednotlivé oční vady např. šedý zákal, makulární degeneraci čí praktickou slepotu. Tak si mohl každý zájemce na chvíli vyzkoušet jaké to je, žít se zrakovým postižením.

Po celou dobu Dne otevřených dveří byly návštěvníkům k dispozici dvě pracovnice TyfloCentra a také jedna nevidomá klientka. Všichni ochotně odpovídali na dotazy nejen ohledně života lidí se zrakovým postižením, ale také o službách, které TyfloCentrum svým klientům nabízí v oblasti poradenství, volnočasových aktivit a asistencí.

Závěrem bychom rádi poděkovali naší nevidomé klientce Petře, která přišla pomoci s předvedením ozvučeného počítače, dvěma dobrovolnicím z gymnázia a také pracovnicím Městské knihovny za pomoc a podporu při organizaci akce.

Za TyfloCentrum Moravský Krumlov Eva Indrová

V pátek 25. listopadu se v Městské knihovně v Moravském Krumlově konala jedna z mnoha akcí, které se zde pořádají. Tentokrát šlo o Den otevřených dveří TyfloCentra, na kterém se mohli návštěvníci dozvědět vše o zrakových postiženích a lidech, kteří těmito vadami trpí. U této příležitosti jsme měly tu možnost a čest být i my s kamarádkou, studentky třídy Sexta krumlovského Gymnázia.
Nejdříve jsme si vyslechly velice zajímavou přednášku o různých přístrojích, které těmto lidem pomáhají při každodenním životě, a poté jsme žákům, kteří se přišli na tuto besedu podívat, poskytly pomoc při zkoušení chůze se slepeckou holí a klapkami na očích.
Jako první přišli naši kamarádi a spolužáci z gymnázia, žáci 1.A a Kvinty, poté se v knihovně vystřídaly 3 deváté třídy – ze Základní školy Ivančické i Klášterní, a žáčci Základní školy v Olbramovicích. Po jejich odchodu nás oslovilo i pár kolemjdoucích, kteří si všimli neobvyklého šumu a chtěli si také chůzi s holí vyzkoušet.
Pro nás obě byl celý den strávený v tomto prostředí novou a velmi zajímavou zkušeností. Přesvědčily jsme se, jak těžké je být nevidomý, nebo mít jakkoliv jinak postižený zrak. Tím více si teď budeme vážit svého zdraví.

Adéla Dočekalová, Vlasta Pelajová; studentky Sexty

Mail, který přišel jako zpětná vazba na akci:

Dobrý den,
ráda bych Vám poděkovala za organizaci besedy o životě nevidomých a slabozrakých. Zúčastnila jsem se přednášky a prezentace s dvěma třídami gymnázia (1. ročník). Studenti byli velmi spokojeni. Nejvíce je nadchla možnost přímo si vyzkoušet společenské hry pro nevidomé (šachy, Člověče, nezlob se), vžít se do kůže takto postižených lidí a například se projít se slepeckou holí.
Ještě jednou děkuji.
S pozdravem,
Veronika Valachová
Gymnázium Moravský KrumlovNa návštěvu TyfloCentra jsme vyrazili v pátek 25. listopadu 2011. Myslela jsem si, že to bude v Knížecím domě, ale k mému překvapení jsme šli do městské knihovny. Při příchodu jsme si pověsili bundy a šli do vedlejší místnosti se posadit, potom přišla velice příjemná a hodná paní. Vyprávěla nám, co všechno v TyfloCentru dělají: Pořádají různé výlety se slepými lidmi, pomáhají jim a vymýšlí různé aktivity, např. exkurze na zámcích, při kterých se snaží, aby si toho mohli slepí co nejvíce osahat (a mohli si tak představit, jak co vypadá). Berou je do bazénu, aby si mohli taky zasportovat :)!!! Následovala ukázka pomůcek pro nevidomé, různé vymoženosti třeba na poznání peněz nebo hladiny horkého čaje, aby se neopařili. Taky říkala, že jednou z finančně nejnáročnějších pomůcek je vodicí pes.
Nakonec jsme si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jaké je to poslepu chodit, hrát karty nebo „člověče nezlob se“!!! Také tam měli upravené brýle se všemi možnými onemocněními očí!!! Byl to příjemně strávený čas :)!!!!

Martina Bodanská, 9. A, ZŠ Klášterní

TyfloCentrum Brno, o. p. s. je obecně prospěšná společnost, která pomáhá nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života. Cílem služeb je vést klienty k nezávislosti, ke zkvalitnění jejich života, k podpoře společenského a kulturního uplatnění, k rozšiřování možností pracovního uplatnění a uplatnění všestranných zájmů. Dne 25.11.2011 proběhl v městské knihovně den otevřených dveří TyfloCentra. Pro zúčastněné zde byla přednáška o činnosti TyfloCentra pro nevidomé, jak jim pomoci, kde se s nimi můžeme setkat a jak se při setkání zachovat. Součástí přednášky byla i ukázka mnoha pomůcek pro nevidomé, které jsme si mohli vyzkoušet. Nejvíce se mi líbilo „člověče, nezlob se“, které jsme si s páskou přes oči mohli zahrát.
Přednáška se nám líbila a myslíme si, že byla poučná.

Kristýna Buršíková, Karolína Novotná, 9. A, ZŠ Klášterní

Dne 25. listopadu 2011 jsme v rámci vyučování navštívili moravskokrumlovskou knihovnu, kde jsme se dozvěděli spoustu nových věcí o slepých lidech. Paní Eva Indrová nás seznámila s pomůckami, bez kterých by se slepý člověk neobešel. Nezapomněla ani na vodicího psa nebo slepeckou hůl. Radila, jak máme slepého oslovit, pokud mu chceme pomoci. Viděli jsme slepecké písmo, indikátor barev, tmy a světla i různé „vychytávky“, které se hodí v domácnosti. Mohli jsme si vyzkoušet chůzi se slepeckou holí, což není nic jednoduchého, nebo si zahrát „člověče, nezlob se“. Pobavilo mě, když nám paní Indrová říkala o psovi, který, když mu páníček nařídí, aby šel do hospody, opravdu hospodu najde, protože už je tak naučený. Ve skutečnosti se psovi musí dávat pokyny typu „běž doleva“, „jdi rovně“ a podobně. Ale vycvičit psa, aby z něj byl pes vodicí, je obtížná práce. Cena takového pejska se pohybuje kolem 200.000 Kč. Naštěstí ho lidé, kteří jej potřebují, platit nemusí. Skoro 100 % částky totiž zaplatí stát. Slepí lidé to prostě nemají jednoduché. Čas v knihovně rychle utekl a my se museli vrátit zpátky do školy. Ale věřím, že jsme si alespoň něco o slepých lidech zapamatovali a že doba, kterou jsme v knihovně strávili, nebyla marná. Rozhodně jsem se ani chvíli nenudila.

Jana Čechová, 9. B, ZŠ Klášterní

Dne 25.11.2011 jsem se se svoji třídou zúčastnila seznámení se s TyfloCentrem v městské knihovně.TyfloCentrum pomáhá nevidomým lidem, ,jezdí s nimi na různé výlety, na plavání. Paní z TyfloCentra nám ukázaly pomůcky, které slouží nevidomým lidem v běžném životě, a byla tam s nimi i slečna, která už odmalička nevidí. Ukázala nám svůj mluvící notebook a i-Phon. Po přednášce jsme si mohli vyzkoušet různé pomůcky a na cokoliv se zeptat. Přednáška mě zaujala, dozvěděla jsem se i pár nových věcí. :)

Jana Svitáková, 9. A, ZŠ Klášterní

V pátek 25. listopadu jsme šli do městské knihovny na besedu o nevidomých a slabozrakých lidech. Myslím, že mnozí z nás vůbec nevěděli, co TyfloCentrum je. Je to místo, kde tito lidé nacházejí pomoc, například když potřebují něco přečíst, doprovodit do obchodu nebo když potřebují s něčím poradit na počítači. Paní, která nám o tom všem povídala, byla moc milá, a když jsme se na něco ptali, na vše nám odpověděla. Ukázala nám různé pomůcky, které postiženým lidem usnadňují život, například bílá hůl, indikátor hladiny a světla, česky mluvící kalkulačka nebo glukometr k měření hladiny cukru v krvi. Viděli jsme také hru „člověče, nezlob se“, domino, pexeso a spoustu dalších her pro nevidomé. Byla to poučná a zajímavá beseda.

Kristýna Šustrová, 9. A, ZŠ Klášterní

dod-tyflo-plakat.jpg www.tyflocentrum.cz


Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna