Znak Moravského Krumlova

Týden knihoven

I v Městské knihovně Moravský Krumlov probíhal říjnový Týden knihoven.

Předcházelo mu scénické čtení spisovatele Jana Opatřila nazvané Dobrodružství kapříka Metlíka určené žákům I. stupně základních škol. Zúčastnilo se jej 199 žáků z místních i okolních škol.
V pondělí 10. října byl Týden knihoven již tradičně zahájen Literární kavárnou tentokrát o Jaroslavu Vrchlickém. Posluchači měli možnost seznámit se s osudem tohoto básníka a spisovatele a zároveň společně s kávou ochutnat vynikající koláčky, které upekly učnice ze SOŠ.
Den otevřených dveří v úterý 11. října byl opět rekordním dnem v počtu nových čtenářů. Knihovnu si prohlédlo 306 návštěvníků a zaregistrovalo se 44 nových čtenářů z řad dětí i dospělých. Někteří ihned využili jednu z výhod registrace v knihovně – bezplatný přístup na Internet nebo e-mailové zasílání upozornění o rezervaci zdarma. Na své si přišli i již dříve zaregistrovaní čtenáři - někteří využili prominutí poplatků za meziknihovní výpůjční službu nebo za případné upomínky, jiní si zakoupili vyřazené knihy a časopisy. V rámci projektu Celé Česko čte dětem zavítali do knihovny i žáci druhých tříd ze ZŠ Klášterní na exkurzi nazvanou Za písmenky do knihovny aneb Ferdův slabikář. Žáci se seznámili s oddělením pro děti a mládež, naučili se sami vyhledávat knihy podle barevného značení, učitelům byly doporučeny knihy ke společné četbě.
Celý týden probíhaly v knihovně i literární a výtvarné dílničky zaměřené na podzim. Děti si s knihovnicí Radmilou Dvořákovou zopakovaly charakteristiku tohoto ročního období – jaké je počasí, jaké ovoce a zelenina se sklízí, kteří ptáci odlétají do teplých krajů a kteří přilétají, ukázaly si, jak vypadají listy různých stromů, popovídaly si o podzimních oslavách ukončení sklizně ovoce a zeleniny. Probraly i dva podzimní svátky – Halloween a Dušičky. Po četbě o podzimních hrátkách z dětství Josefa Lady následovaly hádanky o podzimu. Dále byly pro žáky připraveny úkoly, které prověřily jejich znalosti. Po jejich splnění následovala výtvarná část akce – z barevných kousků krepového papíru si udělali kuličky, které skládali jako mozaiku do plastického obrázku podzimního jablíčka nebo hrušky. O tyto dílničky je velký zájem a školy je využívají až do konce listopadu.
Ve čtvrtek 13. října se konala dvě cestopisná promítání z jižních moří a hlubin pralesa ostrovní Malajsie Za lovci lebek do nitra Bornea doplněná zvukovými nahrávkami a komentářem cestovatelky Evy Palátové. Zúčastnilo se jej 189 žáků II. stupně ZŠ, studentů SOŠ a gymnázia. Večerní promítání určené veřejnosti bylo spojeno s autogramiádou knih Evy Palátové Ata Mua –kolem světa za 800 dní a Ola Lama –Jižní Amerikou od rovníku k tučňákům. Víte, že Ata znamená polynésky usměj se a zároveň ahoj? Týden knihoven byl ukončen v pondělí 17. října praktickými ukázkami na téma Kniha a knižní vazba. Knihvazačky paní Stixová a Holátková předvedly žákům, jak se váží knihy a časopisy. Žáci se dozvěděli, jak vlastně vzniká kniha, měli možnost shlédnout vazby v kůži, v textilu i v papíru. Porovnali různé styly a barvy písma a různé druhy papíru. Veškeré akce k Týdnu knihoven byly připraveny tak, aby si z nich mohly vybrat všechny věkové kategorie našich občanů.

Za MěK Moravský Krumlov Martina Nováková

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna