Znak Moravského Krumlova

Zakarpatská Ukrajina – kdo zažil, nezapomene, kdo nezažil - neuvěří

V pondělí 21. listopadu pořádala Městská knihovna a TyfloCentrum Moravský Krumlov další cestovatelskou besedu na téma Zakarpatská Ukrajina – kdo zažil, nezapomene, kdo nezažil – neuvěří.
O Ukrajině vyprávěla cestovatelka a skvělá vypravěčka Jana Puchegger Chadalíková, která letos tuto krásnou zemi po mnoha letech opět navštívila a odvezla si odtud spoustu nezapomenutelných zážitků. Všechna místa v knihovně byla obsazena a návštěvníci měli možnost se dozvědět něco z historie Ukrajiny, poznat současný život Ukrajinců na vsi a krásy zdejší nedotknuté přírody. Říká se, že čas se tu zastavil před lety a tak zdejší vesnice často připomínají skanzen s prvky současnosti. Součástí besedy bylo promítání fotografií a videoklipu spojené s ochutnávkou bylinných čajů, kvasu a vynikajících ukrajinských čokoládových bonbónů. Přednáška měla opět haptický charakter, klienti TyfloCentra i ostatní návštěvníci si prohlédli spoustu přivezených suvenýrů -vestu z ovčí vlny, dřevěné šperky, boty, svíčky, šátek, ukrajinskou měnu a další předměty. V únoru vystřídá paní Puchegger Chadalíkovou cestovatel pan Arnošt Máder a v září se můžeme těšit na Řím a Vatikán.

Za městskou knihovnu Martina Nováková

Ačkoliv se povídání o Zakarpatské Ukrajině nekonalo v moravskokrumlovské knihovně poprvé, bylo obsazeno do posledního místečka. Je vidět, že oblast Zakarpatské Ukrajiny je nám velmi blízká. Pondělní beseda byla specifická ještě v tom, že byla speciálně připravena pro klienty TyfloCentra. Kromě povídání o městech, památkách a přírodě byly tedy připraveny i předměty k haptické prohlídce. Popis a obrázky překrásných Karpat doplnila ovčí vesta, typická pro místní chladné počasí, dřevěné šperky od místních umělců, turistické boty zakoupené ve městě Volovec a také kameny se zajímavými reliéfy, které si paní Jana Puchegger Chadalíková přivezla z výstupu na horu Bužora. Kromě přírody nebyli účastnící besedy ochuzeni ani o památky Zakarpatí. Určitě všechny zaujala historie statečné obrany mukačevského hradu Palanok, kterou vedla Ilona Zrinská (uherská šlechtična) proti Habsburkům. Neméně zajímavou část historie hradu tvoří i pověst o tom, jak samotný Lucifer dopomohl k vodě v hradní studně jeho tehdejšímu majiteli Korjatovičovi. Povídalo se také o dalším velkém městě Zakarpatské Ukrajiny, Užgorodě, kde se nachází velmi zajímavý a poučný skanzen rusínské kultury. Své místo měly v rámci besedy také ukázky svíček a šátku, který si paní Jana přivezla z pravoslavného kostela v Chustu. Beseda byla doplněna i ochutnávkou kvasu, což je typický nealkoholický ukrajinský nápoj. Ochutnávaly se také čokoládové bonbóny a dva druhy čaje, přivezené z oblasti Siněvirského jezera, které je přezdívané Perla Karpat. Na své si ale přišli i vidící návštěvníci besedy. Byl pro ně připraven videoklip s písničkou Ruslany (známá ukrajinská zpěvačka), který je určen pro cestovní kanceláře k propagaci turistiky v Zakarpatí a také se promítaly ukázky z DVD, které přímo mapovaly cestu paní Jany po Zakarpatské Ukrajině. Protože zájezd, kterého se paní Jana v červenci 2011 zúčastnila, pořádala znojemská Charita, nechyběla ani zmínka o projektech, které Charita na Ukrajině podporuje – svíčková dílna a Dům na půli cesty.

za TyfloCentrum M. Krumlov Eva Indrová

zakarpatska-ukrajina-plakat.jpg PlakátMoravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna