Znak Moravského Krumlova

Den otevřených dveří TyfloCentra v knihovně

Nahlédnutí do světa nevidomých

Zkuste na chvíli zavřít oči a projít se po vlastním bytě – venku na ulici to kvůli bezpečnosti své i okolí raději nezkoušejte. Zkuste si nalít skleničku vody, bez toho abyste celý proces kontrolovali očima a nerozlili ani kapku vody. Zkuste zavřít oči a dívat se na televizi tak, že děj sledujete jen sluchem. To je jen pár situací, kterými si můžete vyzkoušet, jaké to je nevidět.

Abychom vám přiblížili život lid s těžkým postižením zraku, už několik let pravidelně v listopadu pořádáme Den otevřených dveří moravskokrumlovského TyfloCentra, který je určen pro studenty, potenciální klienty a všechny, kteří se o tuto problematiku zajímají. Letos proběhl ve spolupráci s Městskou knihovnou M.K. už 5. ročník.

Dopoledne proběhlo ve znamení besed pro žáky obou základních škol a studenty gymnázia. Nevidomá pracovnice Tyflocentra studentům ukázala řadu kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené, předvedla jim, jak se čte a píše braillovo bodové písmo a jak pracuje s ozvučeným počítačem. Studenti si poslepu zahráli hry pro zrakově postižené, seznámili se s brýlemi, které simulují jednotlivé oční vady a vyzkoušeli si chůzi s bílou holí a s klapkami na očích.

Těžké zrakové postižení zasáhne každou lidskou činnost. Ztížená je orientace, samostatný pohyb, výběr oblečení, rozpoznávání předmětů a věcí, příprava jídla, drobné práce v domácnosti, čtení a práce s informace vůbec. Často tak zrakové postižení způsobuje poměrně velkou závislost na pomoci druhých. Proto se v průběhu dne otevřených dveří návštěvníci seznámili s kompenzačními pomůckami, které zrakově postiženým pomáhají získat samostatnost, naučili se i základní techniky, jak člověku se zrakovým postižením pomoct a jak ho správě doprovázet.

Děkuji za spolupráci a pomoc při organizaci pracovnicím knihovny a příští rok se budeme těšit opět nashledanou.

Eva Indrová, TyfloCentrum M.K.


Plakát

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna