Znak Moravského Krumlova

Kamčatka – země na konci světa

Kamčatka-ráj i peklo na konci světa

Chci tímto poděkovat pracovnicím Městské knihovny v Mor. Krumlově za připravenou cestovatelskou besedu. Probíhala opět v Domě s pečovatelskou službou dne 9. října 2012. Jednalo se o zemi na konci světa - Kamčatku.

Slovem, obrazem i hudbou provázel tuto besedu jeden z účastníků této výpravy pan Roman Janusz. Velice zajímavě nás upozorňoval na zajímavosti tohoto poloostrova. Na sopky, krátké léto ve kterém vykvétá překrásná flóra, dále i na faunu. Dokonce se cestovatelé setkali i s mladým medvědem, náhodou velmi přátelským, takže si ho mohli i vyfotografovat. Celá tato krajina je velmi drsná, avšak velice krásná. I celá tato beseda na mě zapůsobila velice silně a krásně! Tentýž pocit měli i ostatní návštěvníci této přednášky. Děkuje a těšíme se na další podobné setkání.

Marta Smejkalová

 

Kamčatka

V úterý 9. října jsme měli možnost společně s dalšími vybranými třídami z gymnázia navštívit cestopisnou přednášku pana Romana Janusze v Muzeu v Moravském Krumlově. Velmi zajímavá přednáška o Kamčatce byla doprovázena pestrými fotografiemi, často podkreslenými melodickou hudbou, a poutavým vyprávěním pana Janusze o krásné a nevyzpytatelné přírodě, místních obyvatelích a jejich zvycích. A aby nebylo vyprávění tak vážné, pan Janusz do něj vkládal i zábavné historky z cest.

Bylo zřejmé, že pan Janusz je velmi zkušený cestovatel, který se svou partou nadšenců z expedice Gorole procestoval snad všechny země bývalého sovětského bloku. Pevně věříme, že až se pan Janusz vrátí z další své dobrodružné cesty, podělí se opět s námi o své zajímavé zážitky.

Anna Žáková, oktáva

www.gorole.cz

Plakát

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna