Znak Moravského Krumlova

Pasování prvňáčků z okolních i místních škol na čtenáře

V pondělí 18. června 2012 se uskutečnilo slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Knihovnice z Městské knihovny Moravský Krumlov spolu s ředitelem MěKS Bořivojem Švédou v tento den pasovali žáky prvních tříd ZŠ v Bohuticích, Lesonicích, Olbramovicích, Rybníkách, Vedrovicích a Vémyslicích.
Slavnostní pasování prvňáčků pokračovalo i v úterý 19. června v obřadní místnosti Městského úřadu Moravský Krumlov. Pasování se zúčastnil místostarosta Moravského Krumlova Zdeněk Juránek, který žáky ZŠ Ivančická a ZŠ Klášterní pasoval na čtenáře. Městská knihovna Moravský Krumlov se zapojila do projektu Národní pedagogické knihovny: „Už jsem čtenář -Knížka pro prvňáčka.“ Cílem projektu bylo podpořit rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky a vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě, který je rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti během celé školní docházky i pro pozdější uplatnění v životě. Vznikla tak vzájemná spolupráce knihovny se dvěma místními a se šesti okolními školami, jejímž vyvrcholením bylo slavnostní pasování na čtenáře a předání knihy Miloše Kratochvíla: „Školníci“ 122 žákům 1. tříd ZŠ zúčastněným v rámci tohoto neobvyklého projektu. Po kulturním vystoupení žáků 2. tříd ZŠ Klášterní a po přečtení pasovacího slibu žákyní Ellou Řeřuchovou, následovalo pasování s podpisy čtenářů na pasovací listinu. Malí čtenáři obdrželi za svou půlroční snahu a vytrvalost nejen knížku na prázdniny, ale i krásnou záložku do knihy a sladkou odměnu v podobě zmrzliny, kterou sponzoroval Hotel Epopej.

Těšíme se na další spolupráci se školami i v příštím školním roce.

Za MěK Moravský Krumlov Martina Nováková

Pasování v ZŠ Lesonice

Pondělí 18. června přijel pasovat žáky 1. ročníku král B. Švéda se svou družinou z knihovny. Chtěli jsme přivítat krále jak se patří, a proto jsme pro něho nachystali překvapení v podobě vystoupení čertovských tanečníků. Následoval samotný akt slavnostního pasování pěti prvňáčků na čtenáře a vyhlášení nejlepšího čtenáře 2. ročníku. Tím je Gabriela Velebová, která přečetla 8 knih.
V závěru ceremoniálu jsme s radostí informovali hosty o právě dokončené Lesonické školní naučné stezce a pozvali je na procházku. Těšíme se za rok na pasování prvňáčků na čtenáře.

Mgr. Emilie Mácová, ředitelka ZŠ Lesonice

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna