Znak Moravského Krumlova

Týden knihoven

Druhý říjnový týden probíhá každoročně ve většině knihoven naší republiky řada akcí. Nejinak tomu bylo i v naší Městské knihovně Moravský Krumlov. V pondělí 8. října byl Týden knihoven již tradičně zahájen Literární kavárnou nazvanou Moji milí bratři. Paní Eva Kopčilová přiblížila návštěvníkům nelehkou životní i profesní dráhu sourozenců Čapkových - Heleny, Karla a Josefa u kterého si letos připomínáme 125. výročí narození. Úterý 9. října bylo vyhrazeno cestování. Přednáška Kamčatka …ráj i peklo na samém konci světa spojená s promítáním se uskutečnila dopoledne pro ZŠ a SŠ, následovala odpolední pro seniory na DPS a večerní pro veřejnost. Nezapomenutelná dobrodružství cestovatele Romana Janusze z cesty na samotný okraj Asijského kontinentu, mezi sopečné kužele svérázného poloostrova Kamčatky byla prezentována formou poutavé diashow s řadou jedinečných záběrů, s doprovodným komentářem a stylovým hudebním pozadím. 470 tisíc čtverečních kilometrů, více než 300 sopek, z toho 29 aktivních, překrásná panenská příroda s řadou míst, která ještě čekají na svého objevitele. Mystická krajina posetá tryskajícími gejzíry, kouřícími fumaroly, termálními prameny a řadou jiných geotermálních jevů. Největší koncentrace medvědů hnědých na světě, obrovské klimatické rozdíly v rámci poloostrova. Donedávna zakázaná pohraniční oblast, kam po několik desetiletí nevkročil žádný cizinec, domov stalinovských vysídlenců, vulkanologů, rybářů či mizejících původních kmenů. Posluchači měli možnost poznat zemi krásnou a svůdnou, leč i tvrdou a nelítostnou. Den otevřených dveří ve středu 10. října byl opět rekordním dnem v počtu nových čtenářů. Knihovnu navštívilo 175 občanů a zaregistrovalo se 42 nových čtenářů, kteří využili nejednu z výhod- registrace v knihovně zdarma, bezplatný přístup na internet nebo bezplatné zarezervování knih. Na své si přišli i již dříve zaregistrovaní čtenáři - někteří využili prominutí poplatků nebo prodej opotřebovaných knih a časopisů.
Ve čtvrtek 11. října se konalo pět autorských čtení spisovatele Jiřího Macouna. Čtení z jeho knižní novinky Bratři Bagři ze supermoderních pohádek z dnešního světa techniky zaujalo žáky 1.- 5. tříd ZŠ. Čtení z dobrodružné knihy Plus Minus Max, kde autor dokazuje, že čtení knížek může být velice dobrou zábavou, která si spádem a napětím nezadá s hraním počítačových her zaujalo žáky 6. - 9. tříd ZŠ a víceletých gymnázií.
Týden knihoven byl ukončen v pátek 12. října exkurzemi škol do knihovny, které využili učitelé mateřských, základních i středních škol.
Veškeré akce k Týdnu knihoven byly připraveny tak, aby si z nich mohly vybrat všechny věkové kategorie našich občanů. Jejich zájem nás, pracovnice knihovny, velice potěšil. Děkujeme proto našim čtenářům za vstřícnost a pochopení a panu řediteli MěKS za výpomoc. Poděkování patří také p. Procházkové- mistrové učňů SOŠ za vynikající buchtičky na literární kavárnu.

Martina Nováková, vedoucí knihovny

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna