Znak Moravského Krumlova

Velikonoce známé i neznámé

Dne 16. dubna 2012 nás opět pracovnice Městské knihovny v Moravském Krumlově přišly pobavit i poučit na téma Velikonoce známé i neznámé. Tyto pořady jsou velmi oblíbené, což potvrdil plný sál seniorů z DPS i okolí. Posezení se opravdu vydařilo a mělo velmi dobrou atmosféru, ke které přispělo i pohoštění a malý dárek. Mimo pracovnic knihovny a paní Záviškové, které nám vyprávěly o velikonočních tradicích a četly tematické příběhy z knih, vystoupily s recitací koled i děti ze ZŠ Klášterní. Na kytaru nám zahrál Ondřej Záviška. Top hostem byl pan děkan Pavel Bublan, který přečetl biblický příběh vážící se k Velikonocím. Na závěr jsme si poslechli nahrávku písničky Janičky Záviškové.
Děkujeme všem účinkujícím, dětem ze školní družiny ZŠ Klášterní a paní vychovatelce Hradcové za vyrobená kuřátka a paní Kopčilové za nacvičení pásma velikonočních koled. Těšíme se na příští setkání.

Za seniory z DPS Josef Schnabl


Plakát

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna