Znak Moravského Krumlova

Z Evropy do Ivančic

V únoru měli možnost studenti gymnázia a SOŠ zhlédnout v Galerii Knížecí dům prezentaci na téma Z Evropy do Ivančic, kterou pořádala Městská knihovna Moravský Krumlov. Program seznámil studenty s evropským projektem EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA, který umožňuje mladým lidem do 30 let zdarma vycestovat do zahraničí a tam působit v neziskové či příspěvkové organizaci. Představili se zde 3 dobrovolníci, kteří v současnosti působí ve Středisku volného času v Ivančicích. V jejich prezentaci se studenti dozvěděli vše o jejich zemi - Ukrajině, Lotyšsku a Turecku, o tom co je baví, v čem je jejich země výjimečná, proč si vybrali zrovna Českou republiku a vše, co je zajímalo.

Za MěK Martina Nováková


Ve čtvrtek 16. 2. pro nás pracovnice Městské knihovny v Moravském Krumlově zorganizovaly velmi zajímavou besedu. Název zněl trochu záhadně – „Z Evropy do Ivančic“, ale brzy jsme se dozvěděli, co znamená.

Pracovník Střediska volného času Ivančice nám v úvodu vysvětlil, že jejich město hostí v tomto školním roce zahraniční dobrovolníky Evropské dobrovolné služby programu Mládež v akci, a hned nám je všechny představil – z Ukrajiny přicestovala do Ivančic Nadiya, z Lotyšska přijela Justine a až z Turecka pochází Oguzhan. Všichni tři se podílejí na činnosti SVČ, organizují aktivity v kroužcích i akce pro veřejnost.

Nadiya, Justine i Oguzhan si pro nás připravili nejprve prezentace o svých zemích, představili nám i města, odkud pocházejí, a nakonec přidali několik informací také o sobě. Vše probíhalo samozřejmě v angličtině, ale naštěstí byl po ruce tlumočník.

Pak už tu byl prostor pro dotazy - a nebylo jich málo. Obě dívky ochotně odpovídaly na otázky, které se týkaly především jejich koníčků, dojmů z České republiky, plánů do budoucna, předvedly i několik vět, které už umí říct česky. Oguzhan byl jakožto nadšený a úspěšný sportovec zasypán především dotazy o tom, které sporty má nejraději, komu fandí, či které české sportovce zná.

Všichni jsme se shodli, že dvě hodiny utekly jako voda a že jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí. Určitě bychom se s ivančickými dobrovolníky rádi setkali znovu!

7.A a 7.B

ZŠ Klášterní, Moravský Krumlov

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna