Znak Moravského Krumlova

Závěť Josefa Hlávky

Jarní literární kavárna v městské knihovně

Koncem února jsem byl pozván pracovnicemi Městské knihovny v Moravském Krumlově na jarní literární kavárnu na téma „Závěť Josefa Hlávky“, která se uskutečnila v pondělí 5. března v prostorách knihovny.

V milém a příjemném prostředí se začal rozvíjet příběh skvělého pražského stavitele a podnikatele, velkého architekta a obětavého mecenáše, kterého nám krásným způsobem přiblížila paní Mgr. Eva Kopčilová.
Josef Hlávka se narodil v r. 1831 v Přešticích. Bylo mu umožněno technické studium ve Vídni. Po neutěšené rakousko-pruské válce však nenašel uplatnění jako architekt a stal se úspěšným stavitelem. V začátcích jeho podnikání mu velmi pomohl František Šebek. Koncem r. 1860 byl pověřen projektem rezidence řeckokatolického biskupa v Černovcích v Bukovině (dnes na Ukrajině) spolu s arménsko-katolickým kostelem. O rok později zvítězil v soutěži na výstavbu Dvorní opery ve Vídni a v r. 1862 přijal nabídku zakázky Zemské porodnice v Praze.
Hlávkova stavební kancelář postavila v letech 1860-69 celkem 142 významných staveb. Koncem roku 1869 Hlávka ochrnul na obě nohy, pracoval v ústraní na zámku v Lužanech, ale asi o 10 let později zase začíná chodit. Jeho pracovní nasazení bylo obdivuhodné. O dva roky později umírá jeho první manželka Marie. Později se oženil se Zdeňkou Havelkovou. V té době se projevily jeho obrovské mecenášské záměry. Mimo jiné ze svých prostředků financoval moderní studentskou kolej, kompletní překlad Shakespearova díla atd. Také založil v r. 1908 Hlávkovu nadaci k podpoře české vědy, školství a umění. V témže roce dne 11. března umírá.

Ani se nikomu z hojných účastníků kavárny z městské knihovny nechtělo domů. Jen jsme ve skrytu srdce litovali, že stavitel Josef Hlávka přes svou velikost upadá v zapomnění, což je veliká škoda. S o to větším zájmem jsem si o něm poslechl tuto přednášku, za kterou pracovnicím knihovny i Mgr. Evě Kopčilové děkuji jménem všech posluchačů.

Pavel Bublan, farář


Plakát

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna