Znak Moravského Krumlova

Den otevřených dveří Tyflocentra v knihovně

Taky jste mysleli, že slepci vidí jen tmu? Že nevidomí od narození mají vyvinutý zvláštní smysl pro vnímání překážek a navíc mají mnohem lepší (často i hudební)sluch či hmat, nebo že ten kdo chodí s bílou holí (příp. kdo nosí černé brýle), je slepý? To je jen několik mýtů a předsudků o zrakově postižených, které se snažíme objasňovat a vysvětlovat veřejnosti. Nejen k tomu jsme využili šestý ročník Dne otevřených dveří TyfloCentra v Moravském Krumlově. Studenty, žáky i širokou veřejnost jsme pozvali v pátek 8. listopadu do nově zrekonstruovaných prostor Městské knihovny v Moravském Krumlově, abychom jim přiblížili život a svět lidí se zrakovým postižením.

V průběhu dopoledne jsme pro studenty ZŠ Ivančická a ZŠ Klášterní připravili tři besedy. Zaměřili jsme se při nich hlavně na to, jak se žije lidem se zrakovým postižením a jak sami mohou takovým lidem pomoci. Součástí besed bylo i objasnění části mýtů a předsudků o postižení zraku, studentům jsme na praktických příkladech vysvětlovali jednotlivé mýty a pomáhali jim tak proniknout do světa zrakově postižených.

V prostorách knihovny jsme také připravili ukázku pomůcek pro nevidomé a slabozraké, zajímavé byly hlavně brýle, které simulují různé oční vady – úplnou či praktickou slepotu, šedý a zelený zákal i různé lokální výpadky vidění. Každý návštěvník si tak mohl vyzkoušet na vlastní kůži jednotlivá zraková postižení. Pro zájemce byla tradičně připravena i chůze s klapkami na očích jen s pomocí bílé hole a speciální hmatové hry, které návštěvníci zkoušeli hrát poslepu.

Děkujeme za spolupráci a pomoc při realizaci pracovnicím knihovny a příští rok v listopadu se budeme těšit opět na shledanou.

Za TyfloCentrum Moravský Krumlov Eva Pexová

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna