Znak Moravského Krumlova

Jarní literární a výtvarné dílničky

Jaro v knihovně

Během měsíce dubna pořádala knihovna opět čtenářské dílny, tentokrát - vzhledem k ročnímu období – na téma Svátky a slavnosti jara. Zúčastnily se jich děti prvního stupně místních i okolních základních škol. Po charakteristice tohoto období si v krátké prezentaci připomněly všechny významné slavnosti, které se v naší zemi na jaře slaví: Velikonoce, Apríl, Pálení čarodějnic, Svátek matek, ale i tradice, které se k nim a k této době váží – otvírání studánek, ledoví muži, velikonoční zvyky jako pomlázka, hrkání, vynášení smrtolky… Program byl proložen básničkami a jaru a samozřejmě jsme si společně řekli i spoustu velikonočních koled. Po zodpovězení hádanek si děti poslechly krásný příběh o otevírání studánek z knihy Jaro je tu. Posledním bodem programu byla jako už tradičně tvořivá činnost. Děti z různých tříd si vyrobily různé výrobky – velikonočního zajíčka na paloučku, zápich do květináče s beruškou nebo malý herbář jarních květin.

Za MěK Radmila Dvořáková

NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Žáci 2. třídy navštívili 4.4. 2013 jarní dílničku v knihovně. Navzdory počasí, které panovalo za okny, se podařilo milým knihovnicím navodit atmosféru jara. Děti si vyrobily zajíčky, zhlédly prezentaci o jarních zvycích a poslechly si předčítání o čištění studánek. Na závěr je čekalo překvapení. Mohly si každý vybrat a vypůjčit knihu podle svého přání.

Teď už vládu jaro převzalo plnou silou a my jsme se po dlouhé zimě konečně dočkali krásných prosluněných dnů.

Mgr. Andrea Třetinová, tř. uč. 2. třídy ZŠ Ivančická

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna