Znak Moravského Krumlova

Pasování prvňáčků na čtenáře - místní ZŠ

Slavnostní pasování prvňáčků pokračovalo i v úterý 18. června v obřadní místnosti Městského úřadu Moravský Krumlov. Pasování se zúčastnil starosta Moravského Krumlova Mgr. Tomáš Třetina, který žáky ZŠ Ivančická a ZŠ Klášterní pasoval rytířským mečem na čtenáře. Městská knihovna Moravský Krumlov se zapojila do projektu Národní pedagogické knihovny: „Už jsem čtenář -Knížka pro prvňáčka.“ Cílem projektu bylo podpořit rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky a vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě, který je rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti během celé školní docházky i pro pozdější uplatnění v životě. Vznikla tak vzájemná spolupráce knihovny se dvěma místními a se šesti okolními školami, jejímž vyvrcholením bylo slavnostní pasování na čtenáře a předání knihy předního českého básníka Radka Malého a výtvarnice Alžběty Skálové: „Všelijaké řečičky pro kluky a holčičky“ 138 žákům 1. tříd ZŠ zúčastněným v rámci tohoto neobvyklého projektu.

Po kulturním vystoupení žáků 2. tříd ZŠ Klášterní a po slavnostním slibu, následovalo pasování zakončené podpisy žáků na pasovací listinu. Malí čtenáři obdrželi za svou půlroční snahu a vytrvalost nejen knížku na prázdniny, ale i krásnou záložku do knihy a sladkou odměnu v podobě zmrzliny, kterou zasponzorovala Pekárna Ivanka, které tímto patří poděkování.

Těšíme se na další spolupráci se školami i v příštím školním roce.

Za MěK Moravský Krumlov Martina Nováková

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna