Znak Moravského Krumlova

Vánoce s Josefem Ladou na DPS

Čas zkřehlých snítek

Celá staletí šlapali koledníci v blátě, sněhu své chodníčky k Betlému.

Čas jejich stopy zavál, ale starodávné písně a prosté lidové říkanky ožívají každým rokem znovu v naší paměti. Jejich prostřednictvím se vracíme do dětství, okouzleni kresbami a vzpomínkami milovaného malíře.

V prosincové literární kavárně se nám dostalo obojího: poutavého vyprávění i půvabných obrázků, bez nichž si české Vánoce snad ani neumíme představit.

A jestliže je spolu s vánoční hudbou doprovázela podmanivá recitace žáků 2. třídy ze ZŠ Klášterní, byl náš zážitek hluboký a nezapomenutelný.

Začal advent a Vánoce se blíží… mysleme tedy na to, aby to nebyly jen svátky věcí, ale chvíle společné radosti a sdílení, jak jsme je zažili my v krumlovské knihovně a senioři na Domě s pečovatelskou službou, na schůzce s Josefem Ladou.

Poděkování patří p. uč. Daně Hrubé a tanečnímu souboru Krumlováček a paní vychovatelce J. Hradcové za milé dárečky pro seniory.

Za návštěvníky literární kavárny
Mgr. Eva Kopčilová

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna