Znak Moravského Krumlova

Zapojení škol do projektů

Škola naruby

V průběhu měsíce října byly přihlášeny místní a okolní základní školy do projektu Celé Česko čte dětem. Žákům 2. tříd byly předány deníčky Škola naruby do kterých si budou zapisovat z jakých knih četli rodičům, sourozencům či prarodičům nebo naopak. Kdo a jak dlouho dětem četl. Každý, kdo bude číst bude i oznámkován. Jde o podporu čtení a pravidelné četby ve spolupráci s Městskou knihovnou Moravský Krumlov. Každodenní čtení nebo předčítání je ta nejlepší investice, kterou rodiče mohou dát svým dětem – sdílený čas, sdílené emoce, sdílené zážitky. Dětem, kterým se pravidelně předčítá, se formují čtecí návyky, zlepšuje se soustředění. Předčítání rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení, učí morálním hodnotám a vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Vzájemná spolupráce knihovny se školou umožní žákům výběr vhodné četby i účast na akcích knihovny. Více na: www.celeceskoctedetem.cz

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna


Čtenářské pasy

V průběhu měsíce října byly přihlášeny místní základní školy do projektu Cesty za knihou. Žákům třetích tříd byly předány deníčky Čtenářské pasy do kterých si budou zapisovat vše o knize z které četli (jméno a příjmení autora, název knihy, kdo knihu ilustroval, kolik má stran, jméno hlavního hrdiny, z jaké země pochází autor, co je v knize zaujalo apod.). Tento projekt připravila Městská knihovna Moravský Krumlov ve spolupráci se školami a tento projekt navazuje na předcházející projekty pro první a druhé třídy - Knihu pro prvňáčka a Školu naruby. Opět jde o podporu čtení doma - v rodině i ve škole. Vzájemná spolupráce knihovny se školou umožní žákům výběr vhodné četby i účast na akcích knihovny.
Čtenářské pasy žákům třetích tříd ZŠ zasponzorovala firma Asfaltelast Brno- Štěpán Velev. Moc děkujme

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna