Znak Moravského Krumlova

Březen-měsíc knihy a čtenářů

bmc_logo.png

Celý měsíc březen probíhá každoročně ve většině knihoven naší republiky řada akcí. Letošnímu Měsíci knihy a čtenářů předcházela beseda nazvaná Jak se žije s …rakovinou. Paní Jana Puchegger Chadalíková, kterou znají návštěvníci spíše z cestovatelských besed, tentokrát dodala odvahu a naději lidem, kteří statečně bojují s touto nemocí. Beseda měla haptický charakter a byla ve spolupráci s TyfloCentrem Moravský Krumlov. Již tradičně byl tento jarní měsíc zahájen Literární kavárnou. Paní Eva Kopčilová seznámila posluchače v pondělí 3. března s životními osudy Kryštofa Haranta z Polžic a Bedužic. Možná, že se někdo z nás cítil hrdý na to, že patří k národu, který uchovává v paměti takové osobnosti dávné historie, jakými byl právě Kryštof Harant, pán na Pecce. Ve čtvrtek 6. března se konala cestopisná přednáška s promítáním na téma: „Jak se žije v Africe a Etiopii.“ Žáci, studenti, senioři na Domě s pečovatelskou službou i návštěvníci večerního promítání tak měli možnost seznámit se s velice příjemným mladým cestovatelem Davidem Švejnohou, který povyprávěl o svých zkušenostech z cest. Posluchači nahlédli do života obyvatel největších slumů Afriky, dozvěděli se, jaký dopad má šíření HIV AIDS, malárie a dalších nemocí typických pro rozvojový svět. Poznali postavení žen a nepochopitelnou ženskou obřízku. Seznámili se i s jižní Etiopií, kde v povodí řeky Omo žijí stále kmeny, které si udržují své původní tradice., To vše bylo doplněno spoustou nádherných fotografií a ukázkami dovezených exponátů. Pan cestovatel své vyprávění zakončil slovy: „Pomozme Africe, ale nesmíme ji chtít změnit.“ Den otevřených dveří ve středu 19. března byl opět rekordním dnem v počtu nových čtenářů. Knihovnu navštívilo 138 občanů a zaregistrovalo se 26 nových čtenářů, kteří využili nejednu z výhod registrace. Ve čtvrtek 20. března měli občané možnost poznat svá práva a podebatovat s odborníky z kanceláře ombudsmana. V průběhu celého měsíce čtenáři vyplňovali anketní lístky do soutěže o nejoblíbenější knihu roku 2013 - Magnesia Litera. Celkem bylo odesláno přes 200 vyplněných hlasovacích kupónů s možností získání poukazu na nákup knihy. Nezapomněli jsme ani na žáky I. stupně základních škol, pro které byly určeny masopustní literární a výtvarné dílničky. Děti si při tematické prezentaci připomněly bujaré období masopustu, ve kterém bohatě jíme, dělají se zabijačky, chodíme na maškarní karnevaly, plesy a masopustní průvody. Též se zamyslely nad následující postní dobou, ve které se naopak chováme střídmě a přemýšlíme o svém chování. Četba z knihy Kluci, holky a Stodůlky od Evy Bernardinové o maškarním bále dětí ze Stodůlek jim připomněla jejich vlastní zážitky z dětských karnevalů. S velkým ohlasem se setkalo také vyrábění karnevalových masek, které se všem dětem ohromně povedly. Měsíc knihy byl uzavřen Nocí s Andersenem –pravidelným nocováním dětí v knihovně tentokrát na téma: „Klapzubova jedenáctka aneb co víme o fotbalu.“.

Za městskou knihovnu Martina Nováková

knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK