Znak Moravského Krumlova

Vyhodnocení projektu Čtenářské pasy

Městská knihovna Moravský Krumlov připravila ve školním roce 2013/14 pro žáky třetích tříd místních základních škol deníčky nazvané Čtenářské pasy. Tento projekt navazuje na předcházející projekty pro první a druhé třídy na Knihu pro prvňáčka a Školu naruby. Do projektu se zapojilo 57 žáků ZŠ Ivančická a ZŠ Klášterní. Opět šlo o podporu čtení doma v rodině i ve škole. Vzájemná spolupráce knihovny se školou umožnila žákům výběr vhodné četby i účast na akcích knihovny. V průběhu celého školního roku si malí čtenáři vedli do pasů záznamy. Sledovali základní údaje o knize - autora, název knihy, počet stran, jméno hlavního hrdiny, jméno ilustrátora, v jaké zemi se děj knížky odehrává a také ji přidělili počet bodů, podle toho, jak se jim daná knížka líbila. O přečtené knize povyprávěli svým spolužákům ve škole a přečetli úryvek z kapitoly, která je zaujala. V měsíci červnu proběhlo v knihovně vyhodnocení tohoto projektu, z každé třídy byl vybrán nejlepší čtenář, který získal za svou snahu brožuru, všichni pak sladkou odměnu a pěkné záložky do knih.

Nejlepší čtenáři:

Kristýna Nováková ze 3. třídy ZŠ Ivančická
Nikola Jelínková 3.A ZŠ Klášterní nám. Moravský Krumlov
Tereza Treuová 3.B ZŠ Klášterní nám. Moravský Krumlov

Za Městskou knihovnu M.K. Martina Nováková

knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK