Znak Moravského Krumlova

Jak se žije s...rakovinou

Letošnímu Měsíci knihy a čtenářů předcházela beseda Jak se žije s… rakovinou, kterou pořádala Městská knihovna Moravský Krumlov ve spolupráci s Tyflocentrem M.K.

Paní Jana Puchegger Chadalíková , kterou znají návštěvníci spíše z cestovatelských besed, tentokrát dodala odvahu a naději lidem, kteří statečně bojují s touto nemocí. Beseda se konala v pondělí 24. února, měla haptický charakter - paní Jana sebou přinesla různé pomůcky.

Návštěvníci se dozvěděli, že rakovina je druhou nejčastější příčinou úmrtí, že nádorová onemocnění jsou častější u mužů, a že Česká republika je se 75 novými případy na sto tisíc obyvatel za rok světovým rekordmanem v počtu nádorů tlustého střeva. Zároveň jim paní Chadalíková přiblížila každodenní realitu života s touto nemocí a vylíčila jim svůj osobní příběh s dobrým koncem. O svém boji s nemocí nám vyprávěla nejen paní Jana, ale i její manžel. Součástí besedy bylo i čtení autorských textů, které popisovaly prožívání jednotlivých fází nemoci tak, jak je prožila Jana i její rodina.

Těšit se můžete na podzimní cestopisnou besedu s paní Chadalíkovou, která proběhne v pondělí 22. září na téma: „ Litva – kraj jantaru a dřevěných křížů.“

Za knihovnu Martina Nováková

knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK