Znak Moravského Krumlova

Jak se žije v Africe a Etiopii

Ve čtvrtek 6. března pořádala Městská knihovna Moravský Krumlov cestopisnou přednášku s promítáním na téma: „Jak se žije v Africe a Etiopii.“ Žáci, studenti, senioři na Domě s pečovatelskou službou i návštěvníci večerního promítání tak měli možnost seznámit se s velice příjemným mladým cestovatelem Davidem Švejnohou.

David Švejnoha povyprávěl o svých zkušenostech z JAR, Keni a Zambie. Posluchači nahlédli do života obyvatel největších slumů Afriky, dozvěděli se, jak žijí nejchudší obyvatelé Afriky a jaký dopad má šíření HIV AIDS, malárie a dalších nemocí typických pro rozvojový svět. Poznali chvíle strávené v prostředí dětských gangů a čichačů lepidla v periferii Nairobi nebo postavení žen a nepochopitelnou ženskou obřízku. Seznámili se i s jižní Etiopií, kde v povodí řeky Omo žijí stále kmeny, které si udržují své původní tradice a kde je navzdory moderní době jedinou připomínkou civilizace PET lahev. Cestovatel zodpověděl i specifické dotazy: „Co znamenají hluboké jizvy na těle hamarských žen? Proč nosí mursijské ženy ve spodním rtu talířek? Odkud se berou samopaly, které jsou nedílnou součástí mužské výbavy? Kolik musí zaplatit muž za svou budoucí manželku? Jak je možné, že země, která má rozsáhlá naleziště nerostného bohatství, je vlastně chudá?“ To vše bylo doplněno spoustou nádherných fotografií a ukázkami dovezených exponátů. Pan cestovatel své vyprávění zakončil slovy: „Pomozme Africe, ale nesmíme ji chtít změnit.“

Za MěK Martina Nováková

knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK