Znak Moravského Krumlova

Pasování prvňáčků na čtenáře – obce

I letos se naše moravskokrumlovská knihovna účastnila projektu na podporu čtenářské gramotnosti „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“. Cílem tohoto projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Kromě obou moravskokrumlovských základních škol se do něj našim prostřednictvím zapojily základní školy v Bohuticích, Jezeřanech – Maršovicích, Lesonicích, Olbramovicích, Rybníkách, Vedrovicích a Vémyslicích.

V pondělí 16. června byli malí čtenáři z okolních škol slavnostně pasováni na čtenáře. Brzy ráno se knihovnice s panem králem, kterého představoval ředitel kulturního střediska Bořivoj Švéda, vydaly na cestu. V každé škole už na ně čekali nedočkaví prvňáčci s paní učitelkou. Poté, co děti složily pasovací slib, poklekly před pana krále a ten je pasoval na čtenáře. Vedoucí knihovny Martina Nováková jim předala dárek – krásnou knížku s názvem Abeceda od spisovatelky Magdaleny Wagnerové a ilustrátora Pavla Sivka. Každý ze žáků přečetl kousek z této nové knihy, aby ukázal, že opravdu umí číst a že si ji zaslouží. A svým podpisem na pasovací listinu potvrdil, že knihy bude opatrovat jako nejvzácnější poklady.

Nejvíce nás překvapily děti ze základní školy v Lesonicích. Už při příjezdu naše „pasovací delegace“ slyšela z oken hudbu slavnostní písně „Jede král!“ Děti ve slavnostním plesovém oblečení – dívky dlouhé bílé šaty a hoši černé kalhoty, bílé košile a vesty - utvořily špalír, kterým pan král s doprovodem procházel, a při tom zpívaly refrén písně. Ve třídě předvedly taneční vystoupení s doprovodem písničky Tomáše Klusa „Cesta“. Jejich úsilí jakožto radostné nadšení paní učitelky nás mile překvapilo a slova chvály byla opravdu upřímná.

Těšíme se na další spolupráci s místními i okolními školami.

Za MěK Radmila Dvořáková

knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK