Znak Moravského Krumlova

Slepotou život nekončí

V pátek 21. listopadu proběhl v prostorách městské knihovny Den otevřených dveří TyfloCentra Moravský Krumlov. S činností této organizace pro zrakově postižené občany se dopoledne seznámilo 128 žáků z místních základních i středních škol a odpoledne ji využila veřejnost. Zájemci se dozvěděli, jaké pomůcky usnadňují zrakově postiženým lidem život, zkusili si chůzi s klapkami na očích a s bílou holí, zahráli si společenské hry pro nevidomé, vyzkoušeli si i brýle s různými stupni zrakového postižení. A jako bonus jim slečna Petra -klientka TyfloCentra napsala jejich jméno a příjmení v Brailově písmu, o to byl největší zájem? Žáci, studenti i občané tak poznali činnost této organizace a to bylo hlavním účelem této akce. Poděkování patří paní Evě Pexové a jejím kolegyním.

Za MěK Martina Nováková

knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK