Znak Moravského Krumlova

Večer s ombudsmanem

Plakát

Ve čtvrtek 20. března pořádala Městská knihovna ve spolupráci s Masarykovou univerzitou Večer s ombudsmanem aneb Práva občanů. Jednalo se o komponovaný večer pro čtenáře a širší veřejnost na téma: „Nekalé obchodní praktiky na prodejních zájezdech + manipulace + ochrana spotřebitele.“ Téma vycházelo ze známých praktik prodejních zájezdů, kde jsou lidé často pod nátlakem a manipulací dovedeni k podpisům nevýhodných smluv a rozhodčích doložek. Při splácení předražených a nekvalitních produktů se často dostávají do platební neschopnosti a jsou tak cílem exekutorů. Formou divadelního představení a prezentace o porušování občanských práv byli občané poučeni jak reagovat na nátlak. Následovala debata s právníky z kanceláře ombudsmana a zodpovídání dotazů.
Více na: youtu.be/DzQvlY16_ow

knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK