Znak Moravského Krumlova

Za minulostí Země

Ve čtvrtek 9. října 2014 jsme se zúčastnili přednášky Libora Baláka - Tajemný svět pravěku v knize a médiích „Za minulostí Země.“

I když název přenášky napovídal, že se bude vše točit jen kolem historie, nebylo tomu tak. Výklad byl veden velice poutavě a nenásilnou formou připomněl žákům vznik a vývoj Země, o kterém se žáci dozvídají v hodinách zeměpisu, později v hodinách přírodopisu, ale také fyziky. Na krásných obrazových ilustracích jsme mohli vidět, jak by vypadal Měsíc, kdyby byl Zemi blíž. Země a Měsíc se k sobě přitahují jako magnety, přesto se ale Měsíc trochu vzdaluje.

Žáky zaujaly obrázky a fotografie sopečné činnosti, zejména sopečných pum. Pan Balák také popisoval, jak horniny různými vlivy zvětrávají a usazováním pak vznikají nové vrstvy. Při vrásnění se pak mohou starší vrstvy dostat nad mladší a mást tak nezkušené archeology. Viděli jsme obrázky takového vrásnění i to, co se našlo v různých vrstvách hornin, jací živočichové obývali naši planetu. Někoho zaujali dinosauři, někoho pradávní obyvatelé oceánů. Určitě se všem líbily obrázky žraloků, či fotografie žraločího zubu. Chovatelé terarijních zvířat se mohli dozvědět něco víc o původu svých miláčků.

Dále se pan Balák věnoval evolučnímu vývoji člověka. Člověk má jinak stavěnou ruku než je tlapa u zvířat. Palec má velkou pohyblivost, což umožňuje uchopit jiné předměty. Mnohé z posluchačů pan Balák překvapil vyprávěním o pravěkém člověku, o jeho životě i tím, že ve své době znal uhlí. Pravěcí lidé nebyli tak primitivní, jak si většinou myslíme. Například lovci mamutů z Věstonic u Pavlovských vrchů zdobili své oděvy korálky vyrobenými ze schránek uhynulých živočichů.

Přednáška se nám moc líbila, ale příště bychom uvítali, kdyby přednášející stál na pódiu a mluvil do mikrofonu.

Vyučující a žáci ZŠ a MŠ Olbramovice

knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK