Znak Moravského Krumlova

Albánie - cestopisné promítání Ivo Sobotky

Ve čtvrtek 12. listopadu pořádala městská knihovna cestopisné promítání o Albánii. Návštěvníci měli možnost setkat se již podruhé s přednášejícím Ivem Sobotkou, jelikož před šesti lety měl v Mor. Krumlově besedu o Rusku.
Autor je vášnivým cestovatelem, který navštívil většinu evropských zemí, zavítal i na Blízký východ, do Izraele, Turecka, Sýrie, Jordánska a v letošním roce do Austrálie. Své zážitky a pocity z cest pečlivě uchovává nejen ve svém srdci, ale i v písemných záznamech a fotografických dokumentech.
Posluchači odpoledního promítání na DPS i podvečerního promítání v knihovně měli možnost poznat nejen zajímavosti z autorovy cesty po Albánii, ale i ze Srbska, Černé hory a Kosova. Dozvěděli se nejen proč se této krásné, hornaté zemi říká Země orlů nebo Kráska se špatnou pověstí, ale někteří doplnili i vyprávění svými zážitky z letošní cesty po Albánii.
V Městské knihovně si lze vypůjčit knihu Ivo Sobotky nazvanou Rusko, země klášterů.

Za MěK Martina Nováková

Děkuji za velký zájem o mé vyprávění o balkánské krásce se špatnou pověstí, cítil jsem se během obou prezentací velmi příjemně. Albánie, jak se během přednášek ukázalo, se od mé cesty hodně změnila, takže i pro mě byly chvíle strávené ve Vašem městě poučné. Do Moravského Krumlova jezdím rád a budu-li pozván, rád se s Vámi o své zážitky z dalších cest zase podělím. Srdečně zdravím všechny posluchače a čtenáře!

Ivo Sobotka


Plakát ke stažení zde

knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK