Znak Moravského Krumlova

Den otevřených dveří

Plakát ke stažení zde

Ve středu 7. října v rámci celorepublikového Týdne knihoven se konal v Městské knihovně Moravský Krumlov Den otevřených dveří. Již tradičně byl spojený s výhodami pro čtenáře, kteří měli tento den prominuty poplatky za upomínky a rezervace. Novým čtenářům byla nabídnuta možnost bezplatné registrace. Rovněž byl zahájen oblíbený výprodej vyřazených časopisů a Harlequinů. Během dne proběhly v knihovně exkurze dětí z místních základních i středních škol a internátu SOŠ. Velký zájem byl o vyluštění obří tajenky umístěné v oddělení pro děti. Na luštitele čekala totiž sladká odměna. Do knihovny přišlo 155 návštěvníků, z toho 105 čtenářů a 49 nových návštěvníků si nechalo zdarma vystavit čtenářský průkaz.

za Městskou knihovnu Mor. Krumlov M. Nováková

knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK