Znak Moravského Krumlova

Literární kavárna o Eduardu Štorchovi

„Milí návštěvníci, jsem ráda, že vás mohu přivítat v naší knihovně na jubilejní již 40. literární kavárně. Vítám mezi námi paní Evu Kopčilovou, která obětavě dvakrát do roka pro nás připravuje toto příjemné posezení a bez které bychom toto výročí vlastně ani nemohli slavit. Každý z nás jistě dobře zná hrdiny z knihy Lovci mamutů, ale známe životní osud jejich autora, Eduarda Štorcha? Většině čtenářů je známý díky svým románům z pravěkého období, ale jeho pedagogická činnost je méně známá, ovšem jeho zásady jsou stále živé. Připomeňme si např. jeho myšlenku o spolupráci rodiny se školou: „Jedině tam, kde je škola podporována domovem, lze se nadíti skutečně dobrých a trvalých výsledků.“ Jistě se shodneme na tom, že by to mělo platit i v dnešní době!“

„A nyní se dozvíme o životě a díle tohoto pedagoga více.“

(ze zahájení literární kavárny M. Novákovou)

knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK