Znak Moravského Krumlova

Malajsie, Singapur, jižní Thajsko

Plakát ke stažení zde

8. října Městská knihovna MK pořádala cestopisné promítání, kterého jsem se opět zúčastnila. Promítání se spolu se mnou zúčastnili žáci 2. stupně ZŠ a SŠ. Týkalo se zemí jako jsou Malajsie, Singapur a jižní Thajsko. Promítáním nás svými slovy doprovázel cestovatel pan Milan Štourač. Velice se mi líbilo, že při promítání použil své vlastní fotografie, které si on sám ze svých cest přivezl spolu s různými suvenýry, které dovezl na ukázku. Jeho vyprávění i fotografie na sebe plynule navazovaly a pan Štourač často dosadil i nějakou vtipnou historku ze svých cest. Právě tím, že čerpal ze svých vlastních zkušeností a zážitků z cest, bylo vyprávění úplně jiné, než kdyby nám o daných zemích vyprávěl někdo, kdo je nikdy nenavštívil. Byla na něm znát nejen vášeň a zapálení do cestování, ale také to, že cestování člověku rozšíří jeho obzory a velice ho obohatí. Z promítání jsem odcházela s pocitem nově nabytých informací a zajímavostí, ale také s přáním se do některé ze zemí alespoň jednou podívat.

Iveta Procházková, studentka 2. ročníku VŠ pedagogické MU Brno

knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK