Znak Moravského Krumlova

Neotesánek

Dětská etiketa vesele a hravě v knihovně

V průběhu měsíce května přicházeli žáci I. stupně okolních i místních základních škol do městské knihovny na literárně-výtvarnou dílničku Dětská etiketa. V tematické prezentaci Radmily Dvořákové a při následné besedě nad knihou Ivony Březinové Neotesánek, si žáci připomněli základy slušného chování. Správnými odpověďmi se sami snažili otesat si svého Neotesánka. Následovala výtvarná část, ve které si děti vlastnoručně vyrobily postavičku otesaného kluka. Nakonec si všichni společně zarecitovali báseň:

„Dobré slovo, vlídná věta,
je klíč ke všem divům světa.
Klíček, který odemyká,
každé srdce, co mu tiká.
Děkuji a k tomu prosím,
taky já je sebou nosím.“

Za MěK Martina Nováková

neotesanek-plakat

knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK