Znak Moravského Krumlova

Pasování prvňáčků – ZŠ Ivančická a ZŠ Klášterní

V pondělí 8. června se uskutečnilo slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Knihovnice z Městské knihovny Moravský Krumlov spolu s ředitelem MěKS p. Bořivojem Švédou v tento den pasovali žáky prvních tříd ZŠ v Bohuticích, Jezeřanech –Maršovicích, Jiřicích u Miroslavi, Lesonicích, Olbramovicích, Rybníkách, Vedrovicích a Vémyslicích. Nejvíce nás překvapily děti ze základní školy v Lesonicích. Už při příjezdu naše „pasovací delegace“ slyšela z oken hudbu slavnostní písně „Jede král!“ Děti utvořily špalír, kterým pan král s doprovodem procházel, a při tom zpívaly refrén písně. Ve třídě pak předvedly, jak pohybem dbají o své zdraví, aby mohly panu králi dobře sloužit. Jejich úsilí, jakožto radostné nadšení paní učitelky, nás mile překvapilo a slova chvály byla opravdu upřímná.

Slavnostní pasování prvňáčků pokračovalo i ve středu 10. června v obřadní místnosti Městského úřadu Moravský Krumlov. Pasování se zúčastnil starosta Moravského Krumlova Mgr. Tomáš Třetina, který žáky ZŠ Ivančická a ZŠ Klášterní pasoval na čtenáře.

Městská knihovna Moravský Krumlov se zapojila do projektu Národní pedagogické knihovny: „Už jsem čtenář -Knížka pro prvňáčka.“ Cílem projektu bylo podpořit rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky a vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě, který je rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti během celé školní docházky i pro pozdější uplatnění v životě. Vznikla tak vzájemná spolupráce knihovny se dvěma místními a s osmi okolními školami, jejímž vyvrcholením bylo slavnostní pasování na čtenáře a předání knihy Jiřího Žáčka: „Odemyky zamyky“ 143 žákům 1. tříd ZŠ zúčastněným v rámci tohoto neobvyklého projektu. Po kulturním vystoupení žáků 2. třídy ZŠ Klášterní a po přečtení pasovacího slibu, následovalo pasování s podpisy čtenářů na pasovací listinu. Malí čtenáři obdrželi za svou půlroční snahu a vytrvalost nejen knížku na prázdniny, ale i krásnou záložku do knihy a sladkou odměnu v podobě zmrzliny, kterou zasponzorovala Pekárna Ivanka, které tímto moc děkujeme.

Těšíme se na další spolupráci se školami i v příštím školním roce.

Za MěK Moravský Krumlov Martina Nováková

knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK