Znak Moravského Krumlova

Pěšky do Říma

Splněný sen Tomáše Bublana a Jakuba Tůmy

Společenská místnost Domu s pečovatelskou službou byla zcela zaplněna zájemci z DPS i návštěvníky z různých částí Moravského Krumlova.

Všichni pozorně naslouchali zážitkům z třiačtyřicetidenní cesty do Říma, obdivovali vytrvalost a sebeovládání obou poutníků a s ohromením si opakovali délku pěší trasy – 1200 km – to je neuvěřitelné!

Zajímavé podrobnosti z každého úseku cesty nám zprostředkoval nejen zasvěcený komentář, ale i velice zdařilé snímky.

Přátelskou atmosféru ještě umocnilo společné hodování s tradičními koláčky a kávou, jíž jsme si připili na další plány a úspěchy obou mladých cestovatelů.

Poděkování patří i paní vychovatelce Hradcové a jejím šikovným pomocníkům za jarní nadílku.

E.K.

knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK