Znak Moravského Krumlova

Škola naruby –vyhodnocení projektu

Celé Česko čte dětem aneb Škola naruby-vyhodnocení

Městská knihovna Moravský Krumlov navázala na projekt Knížka pro prvňáčka dalším projektem nazvaným Celé Česko čte dětem aneb Škola naruby. Tento projekt byl určen žákům druhých tříd, kteří byli v předešlém školním roce pasováni na čtenáře a ukončili tak první projekt s názvem Knížka pro prvňáčka. Projekt byl zaměřen na podporu čtení a pravidelné četby doma i ve školách ve spolupráci s Městskou knihovnou Moravský Krumlov. Každodenní čtení nebo předčítání je ta nejlepší investice, kterou rodiče mohou dát svým dětem, - sdílený čas, sdílené emoce, sdílené zážitky. Dětem, kterým se pravidelně předčítá, se formují čtecí návyky, zlepšuje se soustředění. Předčítání rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení, učí morálním hodnotám a vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Do projektu se zapojilo 70 žáků druhých tříd základních škol. Na koni školního roku byl vybrán z každé třídy nejlepší čtenář a ten byl odměněn brožurou s pěknou záložkou. Všichni zúčastnění dostali za svoji snahu záložky a sladkou odměnu.

Nejlepší čtenáři:

Eliška Nováková ZŠ Bohutice
Nikola Podhrázká ZŠ Jezeřany-Maršovice
Karolína Jurková ZŠ Jiřice u Miroslavi
Daniel Krišík ZŠ Jiřice u Miroslavi -3. třída
Tomáš Ondráček ZŠ Lesonice
Matyáš Hybler ZŠ Olbramovice
Michal Štefl ZŠ Rybníky
Markéta Havlíčková ZŠ Vedrovice
Barbora Sobolová ZŠ Vedrovice

Za Městskou knihovnu M.K. Martina Nováková

knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK