Znak Moravského Krumlova

Svět zrakově postižených

Víte jaký je rozdíl mezí orientační a signalizační bílou holí? Znáte Braillovo bodové písmo určené pro nevidomé a slabozraké? Taky si myslíte že když člověk příjde o zrak, automaticky se mu zlepší hmat? Nebo že mají nevodomí šestý smysl pro vnímání překážek? Všechny tyto otázky a mýty jsme se snažili zodpovědět v pátek 6. listopadu na dnu otevřených dveří TyfloCentra v Moravském Krumlově.

Pro návštěvníky jsme měli přichystány ukázky her pro nevidomé a slabozraké. K čemu slouží konkrétní pomůcky, mohli účastníci tipovat formou kvízu nebo rovnou vyzkoušet jejich funkci se zavázanýma očima. Zážitkem byla i chůze s bílou holí a zdolání jednoduchých překážek. Nechyběla ani beseda o předsudcích a mýtech, týkající se zrakového postižení. Návštěvníci se tak dozvěděli, že hmat se nevidomému nezlepší sám od sebe, ale je za tím několik měsíců dřiny, stejně tak jako velké úsilí, které musejí nevidomý a slabozrac vynaložit při nácviku prostorové orientace, aby se pomocí bílé hole mohli samostatně pohybovat.

Děkujeme za spolupráci a pomoc při realizaci pracovnicím knihovny a příští rok v listopadu se budeme těšit opět na shledanou.

Eva Pexová TyfloCentrum Brno, regionální pracoviště Znojmo


Plakát ke stažení zde

knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK