Znak Moravského Krumlova

Advent na DPS

V pondělí 12. prosince se na Domě s pečovatelskou službou konala vánoční besídka pro seniory. Připravila ji Městská knihovna Moravský Krumlov ve spolupráci se ZŠ Klášterní a SOŠ. Pracovnice knihovny přišly zpříjemnit předvánoční čas klientům, kteří by se jen těžko dostávali za programem přímo do knihovny. Jako již tradičně vystoupil taneční soubor Krumlováček pod vedením paní uč. Hrubé a poprvé v letošním roce vystoupil hudební soubor Sboreček pod vedením p. uč. Havlišové. Žáci ze ZŠ Klášterní svými básněmi a koledami rozzářili oči všech návštěvníků. Následovalo hudební vystoupení Janičky Záviškové, která hrou na klávesy doprovodila společné zpívání koled. Pracovnice knihovny obohatily vystoupení četbou z knih. Vybraly zamyšlení z knížky Bruna Ferrera Hvězdy pro duši, dále se návštěvníci dozvěděli, jak to vypadalo o Vánocích u Rumcajsů Václava Čtvrtka, nebo jaký dopis psal Ludvík Vaculík Ježíškovi. Poslechli si příspěvky z Vánočního pramínku – časopisu přátel Vlasty Javořické a společně rozluštili vánoční kvíz. Předvánoční atmosféru umocnilo i malé pohoštění - vánoční cukroví, které připravila děvčata ze SOŠ a dárečky, které vyrobili žáci ze ZŠ Klášterní pod vedením p. vychovatelky Hradcové. Poděkování patří všem, kteří si v této uspěchané době udělali čas a zpestřili si tak adventní dobu.

Za MěK Martina Nováková

plakát

příspěvek

knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK