Znak Moravského Krumlova

Adventní dílničky pro MŠ a ZŠ

V prosinci přišly do knihovny děti z Mateřské školy ve Vedrovicích, ze Základní školy Rybníky i z dalších škol na literární a výtvarnou dílničku na téma Vánoce a Advent. Po přečtení příběhu o Vánocích, shlédly krátkou prezentaci s charakteristikou období, zazpívaly si známé vánoční písně a koledy. Po kvízu, hádankách a četbě z knihy Andrey Poprové Čekání na Vánoce, přišla na řadu tvořivá činnost, při které si vyrobily malý betlém, který se všem moc povedl.
Po svačince následovala exkurze po knihovně, kde se děti seznámily s dětským oddělením, prohlédly si interaktivní knížky s malými okénky a vysunovacími dílky. Nakonec si napsaly první písmeno ze svého jména nebo své celé jméno na papírový zvoneček a ten nalepily na stromeček na nástěnce. Vyzvonily tak všem, že Vánoce jsou prostě bezva a že se na ně moc těší.

plakát

Za MěK Martina Nováková

knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK